« Najít podobné dokumenty

Obec Ledčice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LedčiceInformace o správci
Ledčice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Ledčice
Úřední deska – Ledčice
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č.3 Rada obce SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Ledčice 2021_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.2 ZO SCHVÁLENÉ
Rozpočtové opatření č.1 Rada obce SCHVÁLENÉ
Provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02
Rozpočtové opatření č.1/2021_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Ledčice 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022 SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 Obec Ledčice SCHVÁLENÝ
RO1-2020_RVýhled_2018-2022 Ledčice SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Ledčice 2022-2023_SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1/2019_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LedčiceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Záměr dražební vyhláška Výroční zpráva Výzva Závěrečný účet Rozhodnutí Návrh rozpočtu ZO výzva a zadávací dok veřejná zakázka smlouvy k vyvěšení n Záměr obce pronajmou Zveřejnění dokumentace Upozornění Zveřejnění posudku Zveřejnění informací Volby ROZHODNUTÍ ZADAVATEL VYHLÁŠENÍ POPISU VĚC žádost o informaci Mimořádná opatření Krizová opatření Opatření obecné pova Usnesení Zákony Vyhláška Pozvánka Řád Informace Výběrové řízení Záměr obce pronajmou Původce (bez omezení) Obecní úřad Ledčice Obec Ledčice KÚSK Pozemkový fond České Obec Vraňany Finanční úřad v Kral Krajská veterinární DSO Vltava Pozemkový úřad Městský úřad Kralupy Úřad pro zastupování Zeměměřický úřad Celní úřad Exekutorský úřad Pra Finanční úřad Kladno Městský úřad Mělník SČVK a.s.Městský úřad Roudnic Agentura ochrany pří Finanční úřad pro Pr Úřad práce Stavební úřad Kralup Severočeská vodárens Finanční úřad pro Pr Finanační úřad Mělní Finanční úřad Obec Nová Ves Středočeské vodárny ČEZ Exekutorský úřad Úřad pro civilní let Katastrální úřad pro Honební společenstvo Úřad pro civilní let Krajský úřad Ústecké MŽP Ministerstvo zeměděl Ministerstvo ŽP Městský úřad Roudnic Středočeské vodárny,a.s.Město Kralupy nad Vl IMEX REALITY s.r.o.ZŠ a MŠ Ledčice,okr Dražby.net s.r.o.Dražby.net STŘEDOČESKÝ KRAJ EXEKKUTORNÝ ÚŘAD BRN EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘE Dražbyprost s.r.o <.>,FINANČNÍ ÚŘAD,PRAHA POLICIE ČR,KŘP ÚSTE Městský úřad ...
Aktuální stav
Úřední deska - LedčiceNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:34:24
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Ledčice
Úřední deska – Ledčice
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č.3 Rada obce SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Ledčice 2021_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.2 ZO SCHVÁLENÉ
Rozpočtové opatření č.1 Rada obce SCHVÁLENÉ
Provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02
Rozpočtové opatření č.1/2021_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Ledčice 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022 SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 Obec Ledčice SCHVÁLENÝ
RO1-2020_RVýhled_2018-2022 Ledčice SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Ledčice 2022-2023_SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1/2019_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LedčiceInformace o správci
Ledčice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Ledčice
Úřední deska – Ledčice
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č.3 Rada obce SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Ledčice 2021_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.2 ZO SCHVÁLENÉ
Rozpočtové opatření č.1 Rada obce SCHVÁLENÉ
Provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02
Rozpočtové opatření č.1/2021_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Ledčice 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022 SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 Obec Ledčice SCHVÁLENÝ
RO1-2020_RVýhled_2018-2022 Ledčice SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Ledčice 2022-2023_SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1/2019_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LedčiceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Záměr dražební vyhláška Výroční zpráva Výzva Závěrečný účet Rozhodnutí Návrh rozpočtu ZO výzva a zadávací dok veřejná zakázka smlouvy k vyvěšení n Záměr obce pronajmou Zveřejnění dokumentace Upozornění Zveřejnění posudku Zveřejnění informací Volby ROZHODNUTÍ ZADAVATEL VYHLÁŠENÍ POPISU VĚC žádost o informaci Mimořádná opatření Krizová opatření Opatření obecné pova Usnesení Zákony Vyhláška Pozvánka Řád Informace Výběrové řízení Záměr obce pronajmou Původce (bez omezení) Obecní úřad Ledčice Obec Ledčice KÚSK Pozemkový fond České Obec Vraňany Finanční úřad v Kral Krajská veterinární DSO Vltava Pozemkový úřad Městský úřad Kralupy Úřad pro zastupování Zeměměřický úřad Celní úřad Exekutorský úřad Pra Finanční úřad Kladno Městský úřad Mělník SČVK a.s.Městský úřad Roudnic Agentura ochrany pří Finanční úřad pro Pr Úřad práce Stavební úřad Kralup Severočeská vodárens Finanční úřad pro Pr Finanační úřad Mělní Finanční úřad Obec Nová Ves Středočeské vodárny ČEZ Exekutorský úřad Úřad pro civilní let Katastrální úřad pro Honební společenstvo Úřad pro civilní let Krajský úřad Ústecké MŽP Ministerstvo zeměděl Ministerstvo ŽP Městský úřad Roudnic Středočeské vodárny,a.s.Město Kralupy nad Vl IMEX REALITY s.r.o.ZŠ a MŠ Ledčice,okr Dražby.net s.r.o.Dražby.net STŘEDOČESKÝ KRAJ EXEKKUTORNÝ ÚŘAD BRN EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘE Dražbyprost s.r.o <.>,FINANČNÍ ÚŘAD,PRAHA POLICIE ČR,KŘP ÚSTE Městský úřad ...
Aktuální stav
Úřední deska - LedčiceNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:34:24
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LedčiceInformace o správci
Ledčice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Ledčice
Úřední deska – Ledčice
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č.3 Rada obce SCHVÁLENÉ
Závěrečný účet Obce Ledčice 2021_SCHVÁLENÝ
Rozpočtové opatření č.2 ZO SCHVÁLENÉ
Rozpočtové opatření č.1 Rada obce SCHVÁLENÉ
Provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce
Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02
Rozpočtové opatření č.1/2021_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Rozpočet Obce Ledčice 2022_SCHVÁLENÝ
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022 SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 Obec Ledčice SCHVÁLENÝ
RO1-2020_RVýhled_2018-2022 Ledčice SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Ledčice 2022-2023_SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1/2019_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.1_Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 SCHVÁLENÝ
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LedčiceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Záměr dražební vyhláška Výroční zpráva Výzva Závěrečný účet Rozhodnutí Návrh rozpočtu ZO výzva a zadávací dok veřejná zakázka smlouvy k vyvěšení n Záměr obce pronajmou Zveřejnění dokumentace Upozornění Zveřejnění posudku Zveřejnění informací Volby ROZHODNUTÍ ZADAVATEL VYHLÁŠENÍ POPISU VĚC žádost o informaci Mimořádná opatření Krizová opatření Opatření obecné pova Usnesení Zákony Vyhláška Pozvánka Řád Informace Výběrové řízení Záměr obce pronajmou Původce (bez omezení) Obecní úřad Ledčice Obec Ledčice KÚSK Pozemkový fond České Obec Vraňany Finanční úřad v Kral Krajská veterinární DSO Vltava Pozemkový úřad Městský úřad Kralupy Úřad pro zastupování Zeměměřický úřad Celní úřad Exekutorský úřad Pra Finanční úřad Kladno Městský úřad Mělník SČVK a.s.Městský úřad Roudnic Agentura ochrany pří Finanční úřad pro Pr Úřad práce Stavební úřad Kralup Severočeská vodárens Finanční úřad pro Pr Finanační úřad Mělní Finanční úřad Obec Nová Ves Středočeské vodárny ČEZ Exekutorský úřad Úřad pro civilní let Katastrální úřad pro Honební společenstvo Úřad pro civilní let Krajský úřad Ústecké MŽP Ministerstvo zeměděl Ministerstvo ŽP Městský úřad Roudnic Středočeské vodárny,a.s.Město Kralupy nad Vl IMEX REALITY s.r.o.ZŠ a MŠ Ledčice,okr Dražby.net s.r.o.Dražby.net STŘEDOČESKÝ KRAJ EXEKKUTORNÝ ÚŘAD BRN EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘE Dražbyprost s.r.o <.>,FINANČNÍ ÚŘAD,PRAHA POLICIE ČR,KŘP ÚSTE Městský úřad ...
Aktuální stav
Úřední deska - LedčiceNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:34:24
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/5561625

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz