« Najít podobné dokumenty

Obec Rozdrojovice - VV oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozdrojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Rozdrojovice,Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice,IČO 00282499
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: urad@rozdrojovice.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument n...
RSS
Úřední deska – Rozdrojovice
Úřední deska – Obec
VV oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Veřejná vyhlášeka - oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelsva obce Rozdrojovice a do Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří v elektronické podobě
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří dálkovým přístupem v elektronické podobě
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
VV OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul.Šafránka
Veřejná vyhláška OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - prkování na ulici Šafránka v okolí ZŠ a MŠ Rozdrojovice
Volby do zastupitelstva obce 2022 počet podpisů na peticích
seznam volebních obvodů,počet volených členů ZO,počet podpisů na peticích
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú <.>
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený rozpočet ZŠ a M...
Domů
Obec RozdrojoviceNacházíte se na oficiálních stránkách obce Rozdrojovice.Rozdrojovice se rozkládají na severozápadním okraji města Brna,mezi dvěma horskými hřebeny,obklopena lesy,poblíž rekreační oblasti Brněnské přehrady.Na této úvodní stránce jsou zobrazeny aktuality z naší obce <.>
Pokud chcete,aby Vám byly tyto aktuality posílány na email,může se zaregistrovat pro odběr těchto aktualit zde <.>
Aktuality
5.8.2022
Vinotéka bude stát od 15:20 - 15:35 před OÚ <.>
Kontakt
Obec Rozdrojovice Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice tel.OÚ kancelář: 546 220 997,606 073 670 tel.(starosta) : 606 073 667 e-mail: urad@rozdrojovice.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00 Středa: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Výzva Zastupitelstvo Veřejná vyhláška Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Opatření obecné XXXX XXXX Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Vyhlášení nálezu věci Konkurz škola Záměr obce- pacht SVaK Tišnovsko Záměr Záměr obce- pronájem Záměr obce - prodej Záměr obce - pronáje Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy ZU Výsledky hospodaření Záměr obce na směnu nabídka poz.k pronájmu Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Opatření veřejné pov Rozhodnutí hejtmana Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Nařízení Stát.veter.Rozp.a hosp.obce Rozpočet SV hradu Ve Rozp.a hosp.ZŠ a MŠ Sv.hradu Veveří ZÚ SVaK Tišnovsko - XXX XXX K Tišnovsko R.op.Rozpočet ZŠ Rozdrojovic Dražební vyhlášky Exekuční řízení Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení obce VO nařízení vlády návrh rozpočtu - sva Veřejná zakázka Kalkulace ceny stočn konkurz Valná hromada SVaK Usnesení vlády ŠR Usnesení vlády ČR zápis usnesení Rozhodnutí OOP Porovnání kalkulace Veřené projednání Původce (bez omezení) Obec OÚ FÚ Brno-venkov Veterinární správa MěÚ Kuřim Magistrát m.Brna ZŠ Rozdrojovice Celní úřad SVaK Tišnovsko Exekutorský úřad Katastrální úřad JMK SV hrad Veveří Krajské řed.policie JM KúJMK Úřad pro civilní let Okr.soud Brno-venkov JMK Finanční úřad pro JM Min.živ.prostř.Ministerstvo zeměděl E-ON Česká republika Hejtman JMK Úřad pro zast.státu maj.v Fin.úřad pro JMK Krajský soud v Brně Státní pozem.úřad Ministerstvo obrany Statut.město Brno Obec Malhostovice VLÁDA ČR Vodárenská a.s.Brno eg.d.ČSÚ Obec Moravské Knínic Kuřim pro lidi Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být n...
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:49:04
Název
Značka
Typ
Původce
ZŠ Rozdrojovice
ZŠ Rozdrojovice
RSS
Úřední deska – Rozdrojovice
Úřední deska – Obec
VV oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Veřejná vyhlášeka - oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelsva obce Rozdrojovice a do Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří v elektronické podobě
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří dálkovým přístupem v elektronické podobě
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
VV OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul.Šafránka
Veřejná vyhláška OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - prkování na ulici Šafránka v okolí ZŠ a MŠ Rozdrojovice
Volby do zastupitelstva obce 2022 počet podpisů na peticích
seznam volebních obvodů,počet volených členů ZO,počet podpisů na peticích
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú <.>
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený rozpočet ZŠ a M...
Domů
Obec RozdrojoviceNacházíte se na oficiálních stránkách obce Rozdrojovice.Rozdrojovice se rozkládají na severozápadním okraji města Brna,mezi dvěma horskými hřebeny,obklopena lesy,poblíž rekreační oblasti Brněnské přehrady.Na této úvodní stránce jsou zobrazeny aktuality z naší obce <.>
Pokud chcete,aby Vám byly tyto aktuality posílány na email,může se zaregistrovat pro odběr těchto aktualit zde <.>
Aktuality
5.8.2022
Vinotéka bude stát od 15:20 - 15:35 před OÚ <.>
Kontakt
Obec Rozdrojovice Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice tel.OÚ kancelář: 546 220 997,606 073 670 tel.(starosta) : 606 073 667 e-mail: urad@rozdrojovice.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00 Středa: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Rozdrojovice,Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice,IČO 00282499
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: urad@rozdrojovice.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument n...
RSS
Úřední deska – Rozdrojovice
Úřední deska – Obec
VV oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Veřejná vyhlášeka - oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelsva obce Rozdrojovice a do Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří v elektronické podobě
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří dálkovým přístupem v elektronické podobě
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
VV OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul.Šafránka
Veřejná vyhláška OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - prkování na ulici Šafránka v okolí ZŠ a MŠ Rozdrojovice
Volby do zastupitelstva obce 2022 počet podpisů na peticích
seznam volebních obvodů,počet volených členů ZO,počet podpisů na peticích
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú <.>
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený rozpočet ZŠ a M...
Domů
Obec RozdrojoviceNacházíte se na oficiálních stránkách obce Rozdrojovice.Rozdrojovice se rozkládají na severozápadním okraji města Brna,mezi dvěma horskými hřebeny,obklopena lesy,poblíž rekreační oblasti Brněnské přehrady.Na této úvodní stránce jsou zobrazeny aktuality z naší obce <.>
Pokud chcete,aby Vám byly tyto aktuality posílány na email,může se zaregistrovat pro odběr těchto aktualit zde <.>
Aktuality
5.8.2022
Vinotéka bude stát od 15:20 - 15:35 před OÚ <.>
Kontakt
Obec Rozdrojovice Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice tel.OÚ kancelář: 546 220 997,606 073 670 tel.(starosta) : 606 073 667 e-mail: urad@rozdrojovice.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00 Středa: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Výzva Zastupitelstvo Veřejná vyhláška Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Opatření obecné XXXX XXXX Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Vyhlášení nálezu věci Konkurz škola Záměr obce- pacht SVaK Tišnovsko Záměr Záměr obce- pronájem Záměr obce - prodej Záměr obce - pronáje Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy ZU Výsledky hospodaření Záměr obce na směnu nabídka poz.k pronájmu Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Opatření veřejné pov Rozhodnutí hejtmana Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Nařízení Stát.veter.Rozp.a hosp.obce Rozpočet SV hradu Ve Rozp.a hosp.ZŠ a MŠ Sv.hradu Veveří ZÚ SVaK Tišnovsko - XXX XXX K Tišnovsko R.op.Rozpočet ZŠ Rozdrojovic Dražební vyhlášky Exekuční řízení Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení obce VO nařízení vlády návrh rozpočtu - sva Veřejná zakázka Kalkulace ceny stočn konkurz Valná hromada SVaK Usnesení vlády ŠR Usnesení vlády ČR zápis usnesení Rozhodnutí OOP Porovnání kalkulace Veřené projednání Původce (bez omezení) Obec OÚ FÚ Brno-venkov Veterinární správa MěÚ Kuřim Magistrát m.Brna ZŠ Rozdrojovice Celní úřad SVaK Tišnovsko Exekutorský úřad Katastrální úřad JMK SV hrad Veveří Krajské řed.policie JM KúJMK Úřad pro civilní let Okr.soud Brno-venkov JMK Finanční úřad pro JM Min.živ.prostř.Ministerstvo zeměděl E-ON Česká republika Hejtman JMK Úřad pro zast.státu maj.v Fin.úřad pro JMK Krajský soud v Brně Státní pozem.úřad Ministerstvo obrany Statut.město Brno Obec Malhostovice VLÁDA ČR Vodárenská a.s.Brno eg.d.ČSÚ Obec Moravské Knínic Kuřim pro lidi Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být n...
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:49:04
Název
Značka
Typ
Původce
ZŠ Rozdrojovice
ZŠ Rozdrojovice
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Rozdrojovice,Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice,IČO 00282499
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: urad@rozdrojovice.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument n...
RSS
Úřední deska – Rozdrojovice
Úřední deska – Obec
VV oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Veřejná vyhlášeka - oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelsva obce Rozdrojovice a do Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2022
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří v elektronické podobě
Informace o vyvěšení dokumentů SOPH Veveří dálkovým přístupem v elektronické podobě
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby zastupitelstvo obce
VV OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul.Šafránka
Veřejná vyhláška OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - prkování na ulici Šafránka v okolí ZŠ a MŠ Rozdrojovice
Volby do zastupitelstva obce 2022 počet podpisů na peticích
seznam volebních obvodů,počet volených členů ZO,počet podpisů na peticích
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.2/ 2022 obec Rozdrojovice
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú <.>
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.1/2022 obec Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Rozpočtové opatření č.10/2021 obce Rozdrojovice
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rozdrojovice na r.2023 a 2024
Schválený rozpočet ZŠ a M...
Domů
Obec RozdrojoviceNacházíte se na oficiálních stránkách obce Rozdrojovice.Rozdrojovice se rozkládají na severozápadním okraji města Brna,mezi dvěma horskými hřebeny,obklopena lesy,poblíž rekreační oblasti Brněnské přehrady.Na této úvodní stránce jsou zobrazeny aktuality z naší obce <.>
Pokud chcete,aby Vám byly tyto aktuality posílány na email,může se zaregistrovat pro odběr těchto aktualit zde <.>
Aktuality
5.8.2022
Vinotéka bude stát od 15:20 - 15:35 před OÚ <.>
Kontakt
Obec Rozdrojovice Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice tel.OÚ kancelář: 546 220 997,606 073 670 tel.(starosta) : 606 073 667 e-mail: urad@rozdrojovice.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00 Středa: 8.30 - 12.00,13.00 - 17.00
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Výzva Zastupitelstvo Veřejná vyhláška Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Opatření obecné XXXX XXXX Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Vyhlášení nálezu věci Konkurz škola Záměr obce- pacht SVaK Tišnovsko Záměr Záměr obce- pronájem Záměr obce - prodej Záměr obce - pronáje Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy ZU Výsledky hospodaření Záměr obce na směnu nabídka poz.k pronájmu Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Opatření veřejné pov Rozhodnutí hejtmana Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Nařízení Stát.veter.Rozp.a hosp.obce Rozpočet SV hradu Ve Rozp.a hosp.ZŠ a MŠ Sv.hradu Veveří ZÚ SVaK Tišnovsko - XXX XXX K Tišnovsko R.op.Rozpočet ZŠ Rozdrojovic Dražební vyhlášky Exekuční řízení Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení obce VO nařízení vlády návrh rozpočtu - sva Veřejná zakázka Kalkulace ceny stočn konkurz Valná hromada SVaK Usnesení vlády ŠR Usnesení vlády ČR zápis usnesení Rozhodnutí OOP Porovnání kalkulace Veřené projednání Původce (bez omezení) Obec OÚ FÚ Brno-venkov Veterinární správa MěÚ Kuřim Magistrát m.Brna ZŠ Rozdrojovice Celní úřad SVaK Tišnovsko Exekutorský úřad Katastrální úřad JMK SV hrad Veveří Krajské řed.policie JM KúJMK Úřad pro civilní let Okr.soud Brno-venkov JMK Finanční úřad pro JM Min.živ.prostř.Ministerstvo zeměděl E-ON Česká republika Hejtman JMK Úřad pro zast.státu maj.v Fin.úřad pro JMK Krajský soud v Brně Státní pozem.úřad Ministerstvo obrany Statut.město Brno Obec Malhostovice VLÁDA ČR Vodárenská a.s.Brno eg.d.ČSÚ Obec Moravské Knínic Kuřim pro lidi Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být n...
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:49:04
Název
Značka
Typ
Původce
ZŠ Rozdrojovice
ZŠ Rozdrojovice

Načteno

edesky.cz/d/5561584

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Volby   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozdrojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz