« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Město (Svitavy) - Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Staré Město

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Město (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoInformace o správci
Staré Město
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Staré Město
Úřední deska – Obecní úřad Staré Město
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Staré Město
Nabídka pozemku k pronájmu
Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr na prodej pozemků v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na pronájem pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
Rozpočtové opatření obce č.3-2022
Schválené rozpočtové opatření č.1 k 30.4.2022
Schválený Závěrečný účet za r.2021 + výkaz FIN 2-12 a Konečná zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za r.2021
Rozpočtové opatření obce č.2-2022
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STARÉ MĚSTO ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření obce č.1-2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.006/2022/VS
Schválený rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy
Rozpočtový výhled pro období 2023-2024
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy na rok 2022
Rozpočet na rok 2022 + Výkaz Fin 2-12 M
Schválený rozpočet na r.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.011/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS.Dotace je účelová a je určena na investiční akci na "Výměnu vodovodu Staré Město - za poštou" <.>
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Informace Rozhodnutí Tisková zpráva Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Výsledky hospodaření Oznámení Záměr obce - majetek Veřejná soutěž Ozn.zah.poz.úprav Záměr prodeje Nař.obce rozš.půs.Nabídka prodeje půdy Rozh.Kraj.úřadu Nabídka pozemků k pr Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Aukční vyhláška Dražební vyhlášky Volby Opravné usnesení Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Záměr obce pronajmou Rozpočet a hospodaře Rozp a hosp Sk vodovod Veřejná vyhláška Záměr obce na pronáj Oznámení o konání vo Poskytnutá informace Závěrečný účet obce EIA Oznámení o sčítání lidu Pozvánka Zpráva o hospodaření Zveřejnění návrhu Stanovisko Upozornění občanům Vyhlášení platnosti Výzva Závěrečný účet Region MTJ Záměr na pronájem by Exekuční příkaz Návrh opatření obecn Výzva k podání nabíd závěrečný účet Výkaz Nabídka pozemků k pr veřejná nabídka Výzva Veřejnoprávní smlouv Vyrozumění Účetní úzávěrka Nabídka Návrh Schválený střednědob Schválené rozpočtové Záměr pronajmout a p sdělení Rozpočet Rozpočtový výhled Schválený střednědob Schválený návrh rozp Záměr kraje zápis z úvodního jed Zápis z úvodního jed Metodická informace Zápis o výsledku vol Střednědobý výhled h Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Opatření obecné pova zahájení zjišťovacíh Závěr zjišťovacího ř Konkurs Mimořádné opatření vyhlášení nouzového Řád Kalkulace Záměr pachtu Záměr na směnu Závazné stanovisko Původce (bez omezení) Obec Okresní soud Svitavy Pozemkový fond ČR OÚ St.Město Krajský úřad Pard kraje Pa kraj - hejtman MŽP FÚ MT UZSVM MÚ Moravská Třebová Krajská veterinární MZČR - Poz úřad Pozemkový úřad Celní úřad Brno Magistrál Města Pard Exekutorský úřad Městský úřad Sad...
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoNalezeno 28 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:11:45
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Skupinový vodovod Mo
RSS
Úřední deska – Staré Město
Úřední deska – Obecní úřad Staré Město
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Staré Město
Nabídka pozemku k pronájmu
Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr na prodej pozemků v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na pronájem pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
Rozpočtové opatření obce č.3-2022
Schválené rozpočtové opatření č.1 k 30.4.2022
Schválený Závěrečný účet za r.2021 + výkaz FIN 2-12 a Konečná zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za r.2021
Rozpočtové opatření obce č.2-2022
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STARÉ MĚSTO ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření obce č.1-2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.006/2022/VS
Schválený rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy
Rozpočtový výhled pro období 2023-2024
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy na rok 2022
Rozpočet na rok 2022 + Výkaz Fin 2-12 M
Schválený rozpočet na r.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.011/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS.Dotace je účelová a je určena na investiční akci na "Výměnu vodovodu Staré Město - za poštou" <.>
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoInformace o správci
Staré Město
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Staré Město
Úřední deska – Obecní úřad Staré Město
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Staré Město
Nabídka pozemku k pronájmu
Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr na prodej pozemků v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na pronájem pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
Rozpočtové opatření obce č.3-2022
Schválené rozpočtové opatření č.1 k 30.4.2022
Schválený Závěrečný účet za r.2021 + výkaz FIN 2-12 a Konečná zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za r.2021
Rozpočtové opatření obce č.2-2022
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STARÉ MĚSTO ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření obce č.1-2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.006/2022/VS
Schválený rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy
Rozpočtový výhled pro období 2023-2024
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy na rok 2022
Rozpočet na rok 2022 + Výkaz Fin 2-12 M
Schválený rozpočet na r.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.011/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS.Dotace je účelová a je určena na investiční akci na "Výměnu vodovodu Staré Město - za poštou" <.>
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Informace Rozhodnutí Tisková zpráva Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Výsledky hospodaření Oznámení Záměr obce - majetek Veřejná soutěž Ozn.zah.poz.úprav Záměr prodeje Nař.obce rozš.půs.Nabídka prodeje půdy Rozh.Kraj.úřadu Nabídka pozemků k pr Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Aukční vyhláška Dražební vyhlášky Volby Opravné usnesení Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Záměr obce pronajmou Rozpočet a hospodaře Rozp a hosp Sk vodovod Veřejná vyhláška Záměr obce na pronáj Oznámení o konání vo Poskytnutá informace Závěrečný účet obce EIA Oznámení o sčítání lidu Pozvánka Zpráva o hospodaření Zveřejnění návrhu Stanovisko Upozornění občanům Vyhlášení platnosti Výzva Závěrečný účet Region MTJ Záměr na pronájem by Exekuční příkaz Návrh opatření obecn Výzva k podání nabíd závěrečný účet Výkaz Nabídka pozemků k pr veřejná nabídka Výzva Veřejnoprávní smlouv Vyrozumění Účetní úzávěrka Nabídka Návrh Schválený střednědob Schválené rozpočtové Záměr pronajmout a p sdělení Rozpočet Rozpočtový výhled Schválený střednědob Schválený návrh rozp Záměr kraje zápis z úvodního jed Zápis z úvodního jed Metodická informace Zápis o výsledku vol Střednědobý výhled h Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Opatření obecné pova zahájení zjišťovacíh Závěr zjišťovacího ř Konkurs Mimořádné opatření vyhlášení nouzového Řád Kalkulace Záměr pachtu Záměr na směnu Závazné stanovisko Původce (bez omezení) Obec Okresní soud Svitavy Pozemkový fond ČR OÚ St.Město Krajský úřad Pard kraje Pa kraj - hejtman MŽP FÚ MT UZSVM MÚ Moravská Třebová Krajská veterinární MZČR - Poz úřad Pozemkový úřad Celní úřad Brno Magistrál Města Pard Exekutorský úřad Městský úřad Sad...
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoNalezeno 28 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:11:45
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Skupinový vodovod Mo
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoInformace o správci
Staré Město
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob nav...
RSS
Úřední deska – Staré Město
Úřední deska – Obecní úřad Staré Město
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Staré Město
Nabídka pozemku k pronájmu
Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr na prodej pozemků v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na pronájem pozemku v majetku Obce Staré Město
Záměr na prodej pozemku v majetku Obce Staré Město
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
Rozpočtové opatření obce č.3-2022
Schválené rozpočtové opatření č.1 k 30.4.2022
Schválený Závěrečný účet za r.2021 + výkaz FIN 2-12 a Konečná zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za r.2021
Rozpočtové opatření obce č.2-2022
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STARÉ MĚSTO ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření obce č.1-2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.006/2022/VS
Schválený rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy
Rozpočtový výhled pro období 2023-2024
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,okres Svitavy na rok 2022
Rozpočet na rok 2022 + Výkaz Fin 2-12 M
Schválený rozpočet na r.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.011/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.008/2021/VS.Dotace je účelová a je určena na investiční akci na "Výměnu vodovodu Staré Město - za poštou" <.>
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Informace Rozhodnutí Tisková zpráva Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Výsledky hospodaření Oznámení Záměr obce - majetek Veřejná soutěž Ozn.zah.poz.úprav Záměr prodeje Nař.obce rozš.půs.Nabídka prodeje půdy Rozh.Kraj.úřadu Nabídka pozemků k pr Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Aukční vyhláška Dražební vyhlášky Volby Opravné usnesení Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Záměr obce pronajmou Rozpočet a hospodaře Rozp a hosp Sk vodovod Veřejná vyhláška Záměr obce na pronáj Oznámení o konání vo Poskytnutá informace Závěrečný účet obce EIA Oznámení o sčítání lidu Pozvánka Zpráva o hospodaření Zveřejnění návrhu Stanovisko Upozornění občanům Vyhlášení platnosti Výzva Závěrečný účet Region MTJ Záměr na pronájem by Exekuční příkaz Návrh opatření obecn Výzva k podání nabíd závěrečný účet Výkaz Nabídka pozemků k pr veřejná nabídka Výzva Veřejnoprávní smlouv Vyrozumění Účetní úzávěrka Nabídka Návrh Schválený střednědob Schválené rozpočtové Záměr pronajmout a p sdělení Rozpočet Rozpočtový výhled Schválený střednědob Schválený návrh rozp Záměr kraje zápis z úvodního jed Zápis z úvodního jed Metodická informace Zápis o výsledku vol Střednědobý výhled h Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Opatření obecné pova zahájení zjišťovacíh Závěr zjišťovacího ř Konkurs Mimořádné opatření vyhlášení nouzového Řád Kalkulace Záměr pachtu Záměr na směnu Závazné stanovisko Původce (bez omezení) Obec Okresní soud Svitavy Pozemkový fond ČR OÚ St.Město Krajský úřad Pard kraje Pa kraj - hejtman MŽP FÚ MT UZSVM MÚ Moravská Třebová Krajská veterinární MZČR - Poz úřad Pozemkový úřad Celní úřad Brno Magistrál Města Pard Exekutorský úřad Městský úřad Sad...
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad Staré MěstoNalezeno 28 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:11:45
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Skupinový vodovod Mo

Načteno

edesky.cz/d/5561573

Meta

Volby   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby   Volby   Volby   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby   Volby   Volby   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Město (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz