« Najít podobné dokumenty

Obec Cítov - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cítov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec CítovInformace o správci
Obecní úřad,203,277 04 Cítov,IČO 00236764
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: info@citov.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vy...
RSS
Úřední deska – Cítov
Domů
Obec - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec CítovVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Změna územního plánu Volby do PS P ČR Volby do ZO a senátu Oznámení o zrušení Veřejná vyhláška Exekuční příkaz Volba prezidenta ČR Výroční zpráva Rozpočet VKM Výroční zpráva obce Nařízení státního or Volby do Evropského Volby do zastupitels Závěrečný účet Dotace z rozpočtu Záměr o pronájmu Dražební vyhláška Opatření obecné pova Volby do Zastupitels Výzva k podání nabíd Nařízení obce Cítov Sbírka zákonů Záměr o výpůjčce Závazné stanovisko Záměr o bezúplaném p Původce (bez omezení) Obecní úřad Cítov Celní úřad Mělník Finanční úřad Mělník Pozemkový fond VKM a.s.Obec Cítov Exekutorský úřad P9 Městský úřad Mělník MěÚ Roudnice n.Lab.Svazek VKM Obec Spomyšl Krajský úřad Středoč Krajská veterinární Pozemkový úřad Celní úřad Praha D8 JUDr.XXXXXX XXXXX Městský úřad Mělník Městský úřad Mělník ČEZ Distribuce,a.s.Celní úřad Ústí nad Městský úřad Mělník Český statistický úř Městský úřad Mělník civilní letectví Ministerstvo životní Mgr.XXXXXX XXXXX JUDr.XXXXX XXXXX Vyhlídky,o.s.JUDr.XXXXXX XXXXXX,JUDr.XXXXXX XXXXX,Ex Státní pozemkový úřa Exekuční úřad PrahaX Exekutorský úřad Pra Úřad pro civilní let Katastrální úřad Mělní EURODRAŽBY.CZ a.s.Úřad pro zastupování Středočeské Vodárny Krajský úřad Ústecké Obec Byšice Exekutorský úřad Brn Obec Panenské Břežan MŽP Svazek měst a obcí V Exekutorský úřad Jič MZ ČR CETIN PROKONZULTA Exekutorský úřad v T Úřad práce Mělník Krajská hygienická s Exekutorský úřad Pra Město ...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec CítovNalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:52:50
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Cítov
Místní rozhlas
Místní rozhlas - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Koupaliště Cítov
Koupaliště Cítov - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
DOBRÁ ZPRÁVA !! LETOŠNÍ KOUPACÍ SEZÓNA NA KOUPALIŠTI V CÍTOVĚ ZAČALA <.>
Otevírací doba bude dle počasí do konce června ve všední den od 13:00 do 19:00 hodin,v sobotu a v neděli od 10:00 do 19:00 hodin.Červenec a srpen denně od 10:00 do 19:00 hodin,dle počasí <.>
Vstupné:
děti od 3 do 15 let,studenti a senioři      40,-Kč <.>
 
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Kulturní dům
Kulturní dům - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Kulturní dům
Správa kulturního domu V majetku Obce Cítov je budova kulturního domu.KD slouží nejen ke kulturním akcím pořádaným obcí,ale obec jeho prostory nabízí k pronájmu pro místní organizace a složky k pořádání různých plesů a výročních schůzí,dále pro místní občany na různá výročí a svatby. Kapacita kulturního domu je cca 140 lidí.V případě využívání služeb kulturního domu je možné nájemci poskytnout kompletně zařízený taneční sál o kapacitě 115 lidí,dále předsálí s 25 místy,s dřevěným barem,výčepní stolicí,chlazením a kuchyňkou,která je zařízená nádobím a sklem pro 120 návštěvníků kulturní akce.Větší vstupní chodba a sociální zařízení s bezbariérovým přístupem.V celé budově kulturního domu platí zákaz kouření.V případě zájmu o pronájem prostor v Kulturním domě v Cítově je možné volat na Obecní úřad Cítov,tel.: 315 692 134,kde si domluvíte termín pronájmu dle platného ceníku.  Platný ceník pronájmu KD Cítov:
pronájem pro místní občany,spolky a organizace: 
sál 
300,-Kč/hod
předsálí  
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Fotogalerie
Fotogalerie - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Napište nám
Napište nám - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
 
Odeslat
Ocenění
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
E- podatelna
E- podatelna - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Obsah
Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb <.>,o podrobnostech výkonu spisové služby
Adresa pro doručování dokumentů
Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat: Obec Cítov Adresa: Cítov 203,27704 Cítov ID datové schránky: dexbv24 Elektronická adresa e‑podatelny: info@citov.cz Úřední hodiny podatelny: Pondělí: 7:00 – 17:00.Úterý: 7:00 – 15:00.Středa: 7:00 – 17:00.Pátek: 7:00 – 13:00 <.>
Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech pdf,doc,docx,rtf,jpg/jpeg,png,tif/tiff,odt,html/xhtml/htm,xls,xlsx.Výše uvedené formáty mohou být zabalené v souboru ZIP.Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MB <.>
Technické parametry fyzických nosičů,na nichž lze předávat elektronická data
Datové zprávy jsou přijímány na: flash disk,cd-rom,dvd-rom <.>
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru
Přijaté datové zprávy: Datová zpráva,u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor,nepovolený formát zprávy,zpráva infikována virem atd),není zpracovávána.Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele,je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu <.>
Na datovém nosiči: Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem převzaty <.>
Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě,který není podáním nebo podnětem,nebude zpracován <.>
Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb <.>,správní řád
Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu.Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to,jak je označeno <.>
Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co s...
Povinné informace
Povinné informace - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Obsah
Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
1.Název
Obec Cítov
2.Důvod a způsob založení
Obec Cítov vznikla podle zákona č.367/1990 Sb <.>, o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
3.Organizační struktura
4.Kontaktní spojení
Cítov 203 27704 Cítov Telefon: 315 692 134 WWW: www.citov.cz/ ID Datové schránky: dexbv24
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Cítov 203 27704 Cítov
Cítov 203 27704 Cítov
4529171/0100 (KOMBCZPP)
6.IČO
DIČ: CZ00236764
8.Dokumenty
9.Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím se podávají
ústně – v kanceláři úřadu
písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Cítov Cítov 203 27704 Cítov
e-mailem: info(zavináč)citov.cz
Úřední hodiny
 
 
Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst.l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst.5,písm.b) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5,písm.c) - 7 dnů
Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst.5,písm.d) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst.7) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst.3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst.5,písm.a) - 30 dnů
Lhůta pro stížnost žadatele,který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst.5 písm.d) nebo §14 odst.7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně,aniž b...
Úřední deska od 10.10.2009
Úřední deska - Obec CítovNalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 11:52:50
Název
Značka
Typ
Původce
ZEVO a doprava
ZEVO a doprava - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Vážení spoluobčané
 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Dne 23. 7. 2020 proběhlo v Liběchově jednání se zástupci investorů ZEVO a související nové silniční sítě a zástupců dotčených samospráv.Na základě připomínek obce Cítov bylo zadavatelem zpracováno variantní řešení komunikací na našem katastrálním území (viz obrázek pod textem),toto řešení bude obsahem materiálu k procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv.EIA), které by mělo proběhnout v následujících měsících.Dle sdělení přítomných zástupců investorů (tedy Krajského úřadu STČ kraje a skupiny ČEZ) by silniční síť měla být dokončena v roce 2026,stejně tak jako areál ZEVO.Výběrové řízení na ZEVO bude vyhlášeno v září t.r <.>
Zveřejněno 8. 10. 2019
Krajský úřad Středočeského kraje pod odkazem ( http://gis.kr-stredocesky.cz/docs/reg/?dir=%DAZEMN%CD%20PL%C1NOV%C1N%CD%20NA%20%DAROVNI%20KRAJE/Z%C1SADY%20%DAZEMN%CDHO%20ROZVOJE%20SK/3.%20AKTUALIZACE%20Z%DAR%20SK ) zveřejnil návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje STČ kraje a Vyhodnocení vlivu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje STČ kraje na udržitelný rozvoj území pod č.j.130310/2019/KUSK.Vzhledem k tomu,že návrh doposud neobsahuje požadavky obce týkající se přetrasování obchvatu obce (a počítá s trasováním obsaženém v územním plánu obce),uplatní obec svou připomínku k zaslanému materiálu a svůj návrh ve smyslu výše uvedeného požadavku na přetrasování.Své připomínky může nicméně uplatnit i kdokoli jiný (fyzická i právnická osoba) <.>
Ing.XXXXX XXXXX
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,...
Mimořádné události a krizové situace
Mimořádné události a krizové situace - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Výběr jazyka
Svátek
Panoramatické foto
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Spolky
Myslivecký spolek Cítov - Myslivecký spolek Cítov - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
IČ: 47010673
Právní forma:  701 - Sdružení (svaz,spolek,společnost,klub aj.)
datum vzniku:  01.07.1992
Základní územní jednotka : 534731 - Cítov
 
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Příspěvková organizace
Příspěvková organizace - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
ZŠ a MŠ Cítov
Oficiální název školy: Základní škola a Mateřská škola Cítov,okres Mělník
Webové stránky školy: http://www.zscitov.cz/ Adresa školy: Cítov čp. 3 277 04 Ředitelka školy: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX tel.XXX XXX XXX
Vzdělávací program: Zaměření školy: Spojení do školy: ZŠ:  tel.315 692 128,e-mail :  info@zs-citov.cz
 
___________________________________________________________________________________________
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Organizační složky obce
Organizační složky obce - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022
Kulturní dům
Kulturní dům - Oficiální stránky obce Cítov27.8. 2022 KŘEST KNIHY O HISTORII OBCE OD 16:00 HODIN
OMEZENÍ PROVOZU OÚ CÍTOV PRO VEŘEJNOST,POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 - 17:00 HODIN
Svátek
Panoramatické foto
Kulturní dům
Správa kulturního domu V majetku Obce Cítov je budova kulturního domu.KD slouží nejen ke kulturním akcím pořádaným obcí,ale obec jeho prostory nabízí k pronájmu pro místní organizace a složky k pořádání různých plesů a výročních schůzí,dále pro místní občany na různá výročí a svatby. Kapacita kulturního domu je cca 140 lidí.V případě využívání služeb kulturního domu je možné nájemci poskytnout kompletně zařízený taneční sál o kapacitě 115 lidí,dále předsálí s 25 místy,s dřevěným barem,výčepní stolicí,chlazením a kuchyňkou,která je zařízená nádobím a sklem pro 120 návštěvníků kulturní akce.Větší vstupní chodba a sociální zařízení s bezbariérovým přístupem.V celé budově kulturního domu platí zákaz kouření.V případě zájmu o pronájem prostor v Kulturním domě v Cítově je možné volat na Obecní úřad Cítov,tel.: 315 692 134,kde si domluvíte termín pronájmu dle platného ceníku.  Platný ceník pronájmu KD Cítov:
pronájem pro místní občany,spolky a organizace: 
sál 
300,-Kč/hod
předsálí  
Spojení
tel.:
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
33 °C 19 °C déšť,mírný severní vítr
vítr
23 °C 17 °C slabý déšť,slabý severní vítr
vítr
vítr
Oficiální stránky obce Cítov © 2022
made by Galileo Corporation s.r.o <.>
Poslední aktualizace: 04.08.2022

Načteno

edesky.cz/d/5561561

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cítov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz