« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Povolení stavby "Obytný soubor Zenklova, bytový dům C", Praha 8, na pozemcích v k.ú. Libeň STR-89081/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Povolení stavby "Obytný soubor Zenklova, bytový dům C", Praha 8, na pozemcích v k.ú. Libeň STR-89081/2022
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 23 6 007 157
<br> 1/14 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1322578/2022 Počet listů/příloh: 7/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 29047/2022/STR 3.8.2022
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podaly
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Rychtaříkova 1447/52,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> 26,Praha 28 <,>
<br> MVDr.Veronika Fišerová,nar.2.10.1992,Rychtaříkova 1447/52,Východní Předměstí,326
<br> 00 Plzeň 26 <,>
<br> Vladimíra Fišerová,nar.15.7.1976,Žinkovy 147,335 54 Žinkovy <,>
<br> XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Žinkovy 121,335 54 Žinkovy <,>
<br> které všechny zastupuje společnost IDS Praha a.s <.>,IČO 60194260,Na Moráni 360/3,Praha 2-
<br> Nové Město,128 00 Praha 28 <,>
<br> IDS Praha a.s <.>,IČO 60194260,se sídlem Na Moráni 360/3,Praha 2-Nové Město,128 00
<br> Praha 28 <,>
<br> proti rozhodnutí,které vydal k žádosti společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III.a.s.<,>
<br> IČO 24246743,se sídlem Na Strži 1702/65,140 00 Praha 4-Nusle,kterou zastupuje společnost
<br> CENTRAL GROUP a.s <.>,IČO 24227757,se sídlem Na Strži 1702/65,140 00 Praha 4-Nusle <,>
<br> Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen "stavební úřad") pod
<br> č.j.MCP8 393921/2021,spis.zn.MCP8 268112/2020/OV.Syn ze dne 7.10.2021,jehož
<br> předmětem je povolení stavby nazvané
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5561535

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz