« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Usnesení - odročení dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - odročení dražebního jednání
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br>
Exekutorský úřad Zlín
M g r.M a r e k J e n e r á l,s o u d n í e x e k u t o r
tel.: 577 001 640,e_mail :podatelna@euzl.cz
<br>
Číslo jednací: 177 EX 100/20-674
U S N E S E N Í
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Zlín,pověřený exekucí podle exekučního titulu -
notářský zápis č.j.NZ 453/2019,N 469/2019,který vydal JUDr.Věra Hodějovská,notářka v Třebíči dne
27.08.2019 a který se stal pravomocným dne 27.08.2019 a vykonatelným dne 23.11.2019,na základě
pověření č.j.32 EXE 253/2020-14,ze dne 19.02.2020,které vydal Okresní soud v Přerově,ve věci
oprávněného: PERFECT INVEST,a.s <.>,Karlovo nám.34/28,67401,Třebíč,IČ 27736997 <,>
proti povinnému: 1.XXXX XXXX DEVELOPMENT,s.r.o <.>,Čechova 1159/13,75002,Přerov,IČ 25542117 <,>
2.XXXXXX XXXXX,Lipenská XX,XXXXX,Velký Újezd,nar.28.03.1966,IČ 46585133 <,>
3.BYTY V OLOMOUCI s.r.o <.>,Husova 2250/12,75002,Přerov,IČ 06626939 <,>
k uspokojení peněžitého plnění oprávněného,jakož i k úhradě nákladů exekuce,rozhodl
<br> t a k t o :
<br>
I.Dražební jednání prostřednictvím elektronického systému dražeb,stanovené usnesením 177
<br> EX 100/20-551 na den 28.7.2022 v 10.00 hod <.>,se odročuje na 6.10.2022 <.>
II.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 6.10.2022 v 10.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 6.10.2022 v 10.3...

Načteno

edesky.cz/d/5561413

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz