« Najít podobné dokumenty

Město Přelouč - Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Kpt. Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přelouč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220007662.pdf (163.93 kB)
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou tel.: XXX 565 042
adresa: Kpt.Jaroše 256,Velká Bíteš,PSČ: 595 01 e-mail: podatelna@exekutorracek.cz
<br> datová schránka: q6tpk4r
internetové stránky: www.exekutorracek.cz
<br> č.j.179 EX 76/22-61
<br> Ev.č.opr.76i22f
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Povinný:
zastoupený:
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,bytem X.května č.p.XX,Chvaletice,IČ: 75367416,RČ:
<br> Manžel povinného:
zastoupený:
<br>
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost: jistina 212.993,- Kč a příslušenství,tj.úroky ve výši 78.072,- Kč,smluvní
pokuta 0,1 % denně ode dne 21.09.2021 do 19.12.2021 z částky 153.247,- Kč <,>
úroky z prodl.8 % ročně ode dne 21.09.2021 do zaplacení z částky 153.247,-
Kč,reposazba zvýšená o 7 procentních bodů od 21.09.2021 do zaplacení z
částky 153.247,- Kč,smluvní pokuta 0,1 % denně ode dne 21.08.2021 do
18.11.2021 z částky 59.746,- Kč,úroky z prodl.8 % ročně ode dne 21.08.2021
do zaplacení z částky 59.746,- Kč,reposazba zvýšená o 7 procentních bodů od
21.08.2021 do zaplacení z částky 59.746,- Kč,smluvní pokuta ve výši 19.169,37
Kč <,>
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost
celkem: (pohledávka navýšená o
pravděpodobné náklady exekuce a
pravděpodobné náklady oprávněného
ke dni vydání usnesení)
<br> 383.547,37 Kč
<br> Oprávněný:
zastoupený:
<br> MONTY INVEST s.r.o <.>,se sídlem Zbraslavská 12/11,Praha,PSČ: 159 00,IČ:
08386234
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Pardubicích dne 07.02.2022 pod č.j.16 EXE 7058/2022-37
Exekuční titul: notářský zápis vydal: XXXXXX XXXXX - notář ze dne XX.XX.XXXX č.j.NZ 779/2021,N 820/2021
notářský zápis vydal: XXXXXX XXXXX - notář ze dne XX.XX.XXXX č.j.NZ 1019/2021,N 1146/2021
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,exekutorský kandidát Mgr.Zdeňka Ráčka,soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou
vydává toto
<br> U S N E S E N Í
O N A Ř Í Z E N Í D R A Ž E B N Í H O J E D N Á N Í
<br> I.Nařizuje se dražba,která se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
draž...

Načteno

edesky.cz/d/5561220

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přelouč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz