« Najít podobné dokumenty

Město Přelouč - Oznámení - Exekutorský úřad Břeclav, 17. listopadu 2995/1a, 69002 Břeclav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přelouč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190068278.pdf (127.78 kB)
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> XX.listopadu č.p.2995/1a,Břeclav,690 02
tel.+ 420 513 033 035,+ 420 513 033 034,+ 420 513 033 032,e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz
<br> www.exekucebreclav.cz,ID datové schránky: r4dsxd7
Č.j.160 EX 682/19 - 78
<br> Ev.č.opr.: 9100251480
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem XX.listopadu č.p <.>
2995/1a,Břeclav,690 02 pověřená provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v
Pardubicích dne 03.07.2019,č.j.34 EXE 1164/2019-11,jímž byla nařízena exekuce podle pravomocného a
vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích dne 23.01.2019,č.j.55
Cm 255/2018-21 k uspokojení pohledávky
<br> na návrh oprávněného PROFI CREDIT Czech,a.s <.>
se sídlem Klimentská 1216/46,Praha,PSČ: 110 00,IČ: 61860069
<br> proti povinnému XXXXXX XXXXXXX,bytem Sopřeč č.p.X,Sopřeč,PSČ: 533 16,IČ: 68467834,RČ:
561212/1845
<br> ve výši 11.586,- Kč s příslušenstvím a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a
soudnímu exekutorovi náklady exekuce,vydává toto
<br> OZNÁMENÍ O SKONČENÍ EXEKUCE
<br> Soudnímu exekutorovi Mgr.Marcele Petrošové zaniklo pověření k vedení exekuce,neboť pohledávka <,>
její příslušenství a náklady exekuce byly v souladu s ustanovením § 51 písm.c) e.ř.vymoženy <.>
<br> Provedením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů a usnesení,a to:
<br> Exekuční PŘÍKAZ prodejem nemovitých věcí - NOVÁ č.j.160 EX 682/19-15 ze dne 16.07.2019
Exekuční PŘÍKAZ přikázáním jiné peněžité pohledávky - NOVÁ č.j.160 EX 682/19-21 ze dne
24.07.2019
Exekuční PŘÍKAZ srážkou z důchodu - NOVÁ č.j.160 EX 682/19-46 ze dne 20.08.2020
Exekuční PŘÍKAZ prodejem mov.věcí + PROTOKOL - soupis "od stolu" č.j.160 EX 682/19-57 ze dne
30.11.2020
Protokol o soupisu movitých věcí,<,> od stolu" - Břeclav 2013 č.j.160 EX 682/19-58 ze dne 30.11.2020
<br> V Břeclavi dne 04.08.2022
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
soudní exekutor
<br>
X...

Načteno

edesky.cz/d/5561219

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přelouč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz