« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - Exekutorský úřad Chomutov - exekuční příkaz.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Chomutov - exekuce.
1
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXX
Exekutorský úřad Chomutov tel.: XXXXXXXXX
adresa: Revoluční 48 e-mail: info@exekucecv.cz
Chomutov 43001 datová schránka: n7tg8u3
<br> internetové stránky: www.exekucecv.cz
<br> č.j.135 EX 1914/20-40
<br> EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Povinný: XXXXX XXXXXX,r.č.XXXXXXXXXX,IČ: XXXXXXXX,bytem
Huntířov 132,Vítězná,54401
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost:
(pohledávka navýšená o pravděpodobné
náklady exekuce a pravděpodobné
náklady oprávněného ke dni vydání
exekučního příkazu)
<br> 11822,00 Kč
<br> Oprávněný:
<br>
Česká podnikatelská pojišťovna,a.s <.>,Vienna
Insurance Group,IČ: 63998530,sídlem Pobřežní 665/23 <,>
Praha,18600
<br> Zastoupený advokátem: Mgr.XXX XXXXXX,sídlem Kodaňská XXXX/XX,Praha XX <,>
XXXXX
<br> Nemovitá věc: Popis uveden níže v textu
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Trutnově dne 28.04.2020 pod č.j.20
EXE 217/2020-6
Exekuční titul: rozsudek,který vydal Okresní soud v Trutnově,ze dne 23.03.2020,č.j.14 C
40/2020-15
 Částka odpovídá řádku 12 tabulky č.1 <.>
<br> I.Soudní exekutor rozhodl o provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu 1/3
nemovité věci:
<br> vše výše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Trutnov,Obec: 579203 Dvůr Králové nad Labem,Kat.území: 633968
Dvůr Králové nad Labem List vlastnictví: 8283 k vymožení pohledávky oprávněného ve výši
částky ve výši 3048,00 Kč,úroku z prodlení ve výši 146,00 Kč,náhrady nákladů nalézacího řízení
ve výši 1489,00 Kč,jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce <.>
<br> II.Povinnému se zakazuje,aby
1.po doručení exekučního příkazu nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji zatížil <,>
<br>
<br> 2
<br> 2.po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc,pokud ji koupil na zkoušku nebo aby
se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku <.>
<br> III.Povinnému se ukládá,aby
1.soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního př...

Načteno

edesky.cz/d/5560978

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz