« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Dražební vyhláška - nemovité věci; A6684

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

A6684_Drazebni_vyhlaska.pdf
Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné,A6684,1 strana z 9
<br> Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné
dle zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném znění (dále jen „Zákon o
<br> dražbách“)
<br> (dražba je prováděna elektronicky)
<br>
V souladu s § 20 Zákona o dražbách tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné dražby <.>
<br>
<br> Dražba dobrovolná
<br> (Dražba je prováděna elektronicky)
<br> Číslo vyhlášky: A6684
<br>
<br>
<br> 1.Dražebník: GAUTE,a.s <.>
se sídlem Lidická 2006/26,Černá Pole,602 00 Brno
<br> IČ: 25543709
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl B,vložka
<br> 2794
<br>
<br>
<br> 2.Navrhovatel dražby: prof.Ing.XXXXX XXXXXX,CSc <.>
se sídlem Praha,Opatovická XXX/XX,PSČ 110 00
<br> IČ: 24121274
<br> na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j.MSPH 92 INS 2879/2017–
<br> A–15 ze dne 12.4.2017 insolvenční správce dlužníka OSINEK,a.s <.>,se sídlem
<br> Zdibská 229/2,PSČ 182 00,Praha 8 – Kobylisy,IČO: 24121274,zapsaného
<br> v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,oddíl B,vložka
<br> 17216
<br>
<br>
<br> 3.Místo,datum a čas zahájení dražby:
Místo zahájení dražby: Dražba se koná na adrese www.verejnedrazby.cz/A6684
<br> Datum zahájení dražby: 8.9.2022
<br> Čas zahájení dražby: 13:00 hod <.>
<br> Datum ukončení dražby: 8.9.2022
<br> Čas ukončení dražby: 14:00 hod.(Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby,během
<br> které lze činit podání,učiněno podání účastníkem dražby,posouvá se čas
<br> pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání,a to
<br> i opakovaně.Uplyne-li od posledního podání 5 minut,aniž by bylo
<br> učiněno další podání,příjem podání je zastaven.O čase zbývajícím do
<br> konce ukončení dražby jsou účastníci dražby informováni na webové
<br> stránce s detailem dražby <.>
<br>
<br>
<br> 4.Místo zveřejnění této dražební vyhlášky:
- www.centralni-adresa.cz
- www.verejnedrazby.cz/A6684 a dále dle Zákona o dražbách <.>
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5560914

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz