« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 64527/2022, ze dne 18. 05. 2022, (NOWAK KAREL, HAVÍŘOV) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 80631/2022. SLU-88130/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 64527/2022, ze dne 18. 05. 2022, (NOWAK KAREL, HAVÍŘOV) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 80631/2022. SLU-88130/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Korunní 98,101 00 Praha 10
<br> Č.j.: MPPH 80631/2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Hlavní město Praha,Městská policie hlavního města Prahy (dále jen „správní orgán“) <,>
rozhodl podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),ve věci opravy zřejmé nesprávnosti rozhodnutí ze dne 15.3.2022,jehož
účastníkem byl pan XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,adresa místa pobytu
Svornosti 86/2,736 01 Havířov (dále jen „účastník“).Předmětné opravné rozhodnutí
(vedené pod č.j.: MPPH 64527/2022) se správnímu orgánu prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu trvalého pobytu účastníka nepodařilo doručit.Tuto písemnost
nelze z důvodu obsahu citlivých osobních údajů na úřední desce zveřejnit.Proto v souladu
s ustanovením § 25 odst.1 a 2 správního řádu správní orgán
<br>
oznamuje možnost převzetí písemnosti:
<br>
č j.: MPPH 64527/2022,ze dne 18.5.2022
<br>
na adresu účastníka:
<br>
XXXXX XXXXX
Svornosti XX/X
XXX XX Havířov
<br>
Účastník má možnost si písemnost převzít na adrese Městská policie hlavního města Prahy <,>
Korunní 98/2456,101 00 Praha 10,4.patro,č.dveří 405 v pracovní dny v 8:00 – 11:00 hod <.>
a 13:00 – 16:00 hod <.>,po předložení dokladu totožnosti <.>
<br> Veřejná vyhláška je v souladu s § 25 odst.2 a § 26 odst.1 správního řádu vyvěšena na úřední
desce Magistrátu hlavního města Prahy na dobu 15 kalendářních dnů <.>
<br>
V případě nevyzvednutí písemnosti se patnáctý den po vyvěšení považuje za den
doručení <.>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba:
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
právní oddělení MP hl.m.Prahy
tel.: 222 025 265
e-mail: votapková.prav@mppraha.cz
<br> za správnost: XXXXX XXXXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/5468538

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz