« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Usnesení - Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 9697/17-129 Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.: 067 EX 9697/17-129
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.49 EXE 2261/2017-10 ze dne 04.05.2017,které vydal Okresní soud v Děčíně na základě
vykonatelného rozhodnutí - rozhodnutí č.j.ODS/18062-15/2622-2015/jrb-193-9,který vydal Městský úřad
Rumburk dne 02.09.2015 a který se stal pravomocným dne 25.09.2015 a vykonatelným dne 27.10.2015 <,>
rozhodnutí č.j.E 0303635,který vydal Městská policie Rumburk dne 07.05.2014 a který se stal pravomocným
dne 07.05.2014 a vykonatelným dne 22.05.2014,rozhodnutí č.j.E 0303656,který vydal Městská policie
Rumburk dne 16.06.2014 a který se stal pravomocným dne 16.06.2014 a vykonatelným dne 01.07.2014,ve věci
exekuce oprávněného: Město Rumburk,Třída 9.května 1366/48,40801,Rumburk,IČ 00261602,proti
povinnému: XXXXXX XXXXX,Pražská XXX/XX,XXXXX,Krásná Lípa,nar.30.03.1987,IČ 10926704,o vymožení
povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 19.7.2022 v 14,00 hod <.>
na dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 19.7.2022 v 15,00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení d...

Načteno

edesky.cz/d/5468454

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz