« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - r_Obec Jezernice_KŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

r_Obec Jezernice_KŘ
r_ Obec Jezernice_KANALIZAČNÍ ŘÁD JEZERNICE
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor životního prostředí
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
Vaše čj.:
Ze dne:
<br> Naše sp.zn.: MU/05845/2022/1503/5/ŽP-VH
Naše.č.j.: MU/13729/2022/ŽP-VH
Počet listů: 5
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit.podobě:
Spis.znak/skart.režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Ing.Veronika Kopčilová
Telefon: 581 722 224
E-mail: kopcilova@mesto-lipnik.cz
<br> Datum: 23.06.2022
<br> Vypraveno dne: 23.06.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně a
místně příslušný podle ustanovení § 10,§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 66 odst.1 zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecních zřízení),ve znění pozdějších předpisů,dále podle ustanovení § 1 a §
2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností,ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení § 25 odst.b,§ 27
odst.1 a § 30 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) <,>
<br> schvaluje
<br> podle ustanovení § 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli:
<br>
Obec Jezernice,Jezernice 206,751 31 Jezernice,IČO 70040915
<br> předložený „KANALIZAČNÍ ŘÁD JEZERNICE“ <.>
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí:
k.ú.Jezernice,ORP Lipník nad Bečvou,kraj Olomoucký,HGR 163 – Fluviální sedimenty v
povodí Bečvy,číslo hydrologického pořadí 4-11-02-051 v povodí vodního toku Jezernice <.>
<br>
Stoková síť Jezernice:
<br> Stoka
MAT/DN/OD
<br> mm
<br>
Délka (m)
<br>
Ozn.Š
<br> A 373,23 Akum.Š–ŠA10
<br> A1 40,09 ŠA5–ŠA-1-2
<br> A2 44,91 ŠA6–ŠA-2-2
<br> B 1791,95 ŠA1–ŠB64
<br>
<br> č.j.: MU/10789/2022/ŽP-VH 2
<br>
r_ Obec Jezernice_KANALIZAČNÍ ŘÁD JEZERNICE
<br>
<br> B1 80,...

Načteno

edesky.cz/d/5468442

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz