« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o možnosti převzít písemnost - územní rozhodnutí č. 38/2022 o umístění stavby „INS FTTH CZ 2719 70705 Ostrava Poruba 3" na pozemcích parc. č. 3609/1, 3624/1, 3624/4, 3624/13, 3624/24, 3633/1, 3633/2, 3652, 3653, 3654/1, 3654/2, 3655/41, 3655/70, 3655/85, 3655/87, 3667/1, 3714, 3716/2, 3717/1, 3718, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3751/6, 3751/9, 3751/10, 3751/20, 3751/40, 3751/42, 3751/77, 3751/78, 3751/114, 3751/118, 3751/119, 3751/125, 3751/208, 3751/209, 3751/210, 3751/211, 3751/212, 3751/213, 3751/214, 3751/215, 3751/216, 3751/217, 3751/218, 3751/219, 3751/220, 3751/221, 3751/222, 3751/223, 3751/224, 3751/225, 3751/226, 3751/227, 3751/228, 3751/229, 3751/230, 3751/231, 3751/234, 3751/235, 3751/236, 3751/237, 3751/238, 3751/239, 3751/240, 3751/241, 3751/242, 3751/243, 3751/244, 3751/245, 3751/247, 3751/249, 3751/250, 3751/251, 3751/252, 3751/253, 3751/254, 3751/255, 3751/256, 3751/257, 3751/258, 3755, 3756, 4424/1, 4424/11, 4460/1 v katastrálním území Poruba-sever.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

858.pdf
Magistrát města Ostravy
Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> SMO/3 5 790 8/22/ÚPaSŘ/Čm
<br> S-SMO/074779/22/UPaSR
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: +XXX XXXXXXXXX
E-mail: dcmela@ostrava.cz
<br> Datum: 22.června 2022
<br> Vypraveno: 23.června 2022
<br> Magistrát města OstraVY
<br> odbor vhitřních věOi
<br> ~
písemnost eW: Č.;
<br> vývětena cJr iO
<br> sťata dny
<br> 23-061,022
<br> <,>
<br> ~.Markéta
Sebestova
<br> soub r Z1!@~ 1 nt:E Řhteřh~t
<br> Dle rozdělovníku
<br> Oznámení o možnosti písemnostřevzítp
ve smyslu § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Dne 22.června 2022 vyhotovil Magistrát města Ostravy,odbor územního plánování a stavebního řádu <,>
oddělení stavebně správní,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 139 odst <.>
1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,územní rozhodnutí
Č.38/2022 o umístění stavby „INS FTTH CZ 2719 70705 Ostrava Poruba 3" na pozemcích parc.č.3609/1 <,>
3624/1,3624/4,3624/13,3624/24,3633/1,3633/2,3652,3653,3654/1,3654/2,3655/41,3655/70,3655/85 <,>
3655/87,3667/1,3714,3716/2,3717/1,3718,3751/1,3751/2,3751/3,3751/6,3751/9,3751/10,3751/20 <,>
3751/40,3751/42,3751/77,3751/78,3751/114,3751/118,3751/119,3751/125,3751/208,3751/209 <,>
3751/210,3751/211,3751/212,3751/213,3751/214,3751/215,3751/216,3751/217,3751/218,3751/219 <,>
3751/220,3751/221,3751/222,3751/223,3751/224,3751/225,3751/226,3751/227,3751/228,3751/229 <,>
3751/230,3751/231,3751/234,3751/235,3751/236,3751/237,3751/238,3751/239,3751/240,3751/241 <,>
3751/242,3751/243,3751/244,3751/245,3751/247,3751/249,3751/250,3751/251,3751/252,3751/253 <,>
3751/254,3751/255,3751/256,3751/257,3751/258,3755,3756,4424/1,4424/11,4460/1 v katastrálním
území Poruba-sever.Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána dn...

Načteno

edesky.cz/d/5468253

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz