« Najít podobné dokumenty

Obec Lesní Hluboké - Změna provozní doby Pošty Domašov ve dnech 18.-22.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesní Hluboké.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Lesní HlubokéInformace o správci
Lesní Hluboké
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaj...
RSS
Úřední deska – Lesní Hluboké
Úřední deska – Lesní Hluboké
Změna provozní doby Pošty Domašov ve dnech 18.-22.7.2022
Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
Oznámení o konání valné hromady DSO Devět křížů 23.6.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Návrh závěrečného účtu DSO Devět křížů za rok 2021
Náborový leták - Hasičský záchranný sbor JMK
Volby do zastupitelstev obcí 23.-24.9.2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 - dotace obchod
Úprava rozpočtu a střednědobého výhledu obce
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-DSO Devět křížů
Stanoviště sběrných nádob - k OZV č.1/2021
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 - dotace obchod
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Ministerstvo změdělství-opatření obecné povahy-lesy,kůrovec
Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Opatření obecné povahy - Lesy ČR
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Lesní HlubokéVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Informace Starosta Návrh ZÚ Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozpočet a hospodaře Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Opatření obecné pova Střednědobý výhled Původce (bez omezení) OÚ Lesní Hluboké Obec Lesní Hluboké Pozemkový fond ČR Městský úřad Rosice Magistrát města Hrad Finanční úřad Brno-v KrÚ JMK E.on FÚ Brno IV Policie ČR,OOP XXXX XXXXXXX veterinární Pošta Domašov Kordis JMK Město Rosice DSO Devět křížů Katastrální úřad Ministerstvo dopravy Ministerstvo životní Exekutorský úřad Brn FÚ pro JMK Magistrát města Brna ČEPS a.s.Oblastní charita Raj MAS Brána Brněnska Policie ČR,krajské Základní registry Obec Rudka Obec Domašov Ministerstvo zeměděl Stavounie Domašov Jihomoravský kraj Diecézní charita Brn Úřad práce ČR KIC Rosice Obec Javůrek Zeměměřičský úřad Ministerstvo vnitra Obec Přibyslavice TS V.Bíteš Benediktinské opatst ZŠ Velká Bíteš,Tišno ICKK Velká Bíteš Lesy ČR ÚZSVM HZS JMK Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Lesní HlubokéNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 11:48:10
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Lesní Hluboké
Úřední deska – Lesní Hluboké
Změna provozní doby Pošty Domašov ve dnech 18.-22.7.2022
Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
Oznámení o konání valné hromady DSO Devět křížů 23.6.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Návrh závěrečného účtu DSO Devět křížů za rok 2021
Náborový leták - Hasičský záchranný sbor JMK
Volby do zastupitelstev obcí 23.-24.9.2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 - dotace obchod
Úprava rozpočtu a střednědobého výhledu obce
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-DSO Devět křížů
Stanoviště sběrných nádob - k OZV č.1/2021
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 - dotace obchod
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Ministerstvo změdělství-opatření obecné povahy-lesy,kůrovec
Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Opatření obecné povahy - Lesy ČR
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Lesní HlubokéInformace o správci
Lesní Hluboké
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaj...
RSS
Úřední deska – Lesní Hluboké
Úřední deska – Lesní Hluboké
Změna provozní doby Pošty Domašov ve dnech 18.-22.7.2022
Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
Oznámení o konání valné hromady DSO Devět křížů 23.6.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Návrh závěrečného účtu DSO Devět křížů za rok 2021
Náborový leták - Hasičský záchranný sbor JMK
Volby do zastupitelstev obcí 23.-24.9.2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 - dotace obchod
Úprava rozpočtu a střednědobého výhledu obce
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-DSO Devět křížů
Stanoviště sběrných nádob - k OZV č.1/2021
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 - dotace obchod
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Ministerstvo změdělství-opatření obecné povahy-lesy,kůrovec
Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Opatření obecné povahy - Lesy ČR
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Lesní HlubokéVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Informace Starosta Návrh ZÚ Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozpočet a hospodaře Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Opatření obecné pova Střednědobý výhled Původce (bez omezení) OÚ Lesní Hluboké Obec Lesní Hluboké Pozemkový fond ČR Městský úřad Rosice Magistrát města Hrad Finanční úřad Brno-v KrÚ JMK E.on FÚ Brno IV Policie ČR,OOP XXXX XXXXXXX veterinární Pošta Domašov Kordis JMK Město Rosice DSO Devět křížů Katastrální úřad Ministerstvo dopravy Ministerstvo životní Exekutorský úřad Brn FÚ pro JMK Magistrát města Brna ČEPS a.s.Oblastní charita Raj MAS Brána Brněnska Policie ČR,krajské Základní registry Obec Rudka Obec Domašov Ministerstvo zeměděl Stavounie Domašov Jihomoravský kraj Diecézní charita Brn Úřad práce ČR KIC Rosice Obec Javůrek Zeměměřičský úřad Ministerstvo vnitra Obec Přibyslavice TS V.Bíteš Benediktinské opatst ZŠ Velká Bíteš,Tišno ICKK Velká Bíteš Lesy ČR ÚZSVM HZS JMK Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Lesní HlubokéNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 11:48:10
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Lesní HlubokéInformace o správci
Lesní Hluboké
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaj...
RSS
Úřední deska – Lesní Hluboké
Úřední deska – Lesní Hluboké
Změna provozní doby Pošty Domašov ve dnech 18.-22.7.2022
Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
Oznámení o konání valné hromady DSO Devět křížů 23.6.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Návrh závěrečného účtu DSO Devět křížů za rok 2021
Náborový leták - Hasičský záchranný sbor JMK
Volby do zastupitelstev obcí 23.-24.9.2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Veřejnoprávní smlouva č.1/2022 - dotace obchod
Úprava rozpočtu a střednědobého výhledu obce
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-DSO Devět křížů
Stanoviště sběrných nádob - k OZV č.1/2021
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 - dotace obchod
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Ministerstvo změdělství-opatření obecné povahy-lesy,kůrovec
Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 - dotace obchod
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Opatření obecné povahy - Lesy ČR
Opatření obecné povahy - lesy ČR
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Lesní HlubokéVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Informace Starosta Návrh ZÚ Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozpočet a hospodaře Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Opatření obecné pova Střednědobý výhled Původce (bez omezení) OÚ Lesní Hluboké Obec Lesní Hluboké Pozemkový fond ČR Městský úřad Rosice Magistrát města Hrad Finanční úřad Brno-v KrÚ JMK E.on FÚ Brno IV Policie ČR,OOP XXXX XXXXXXX veterinární Pošta Domašov Kordis JMK Město Rosice DSO Devět křížů Katastrální úřad Ministerstvo dopravy Ministerstvo životní Exekutorský úřad Brn FÚ pro JMK Magistrát města Brna ČEPS a.s.Oblastní charita Raj MAS Brána Brněnska Policie ČR,krajské Základní registry Obec Rudka Obec Domašov Ministerstvo zeměděl Stavounie Domašov Jihomoravský kraj Diecézní charita Brn Úřad práce ČR KIC Rosice Obec Javůrek Zeměměřičský úřad Ministerstvo vnitra Obec Přibyslavice TS V.Bíteš Benediktinské opatst ZŠ Velká Bíteš,Tišno ICKK Velká Bíteš Lesy ČR ÚZSVM HZS JMK Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Lesní HlubokéNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 11:48:10
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/5468141

Meta

Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesní Hluboké      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz