« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOCESKY KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 323/2021/evpa císlo jednací: KUJCK 58193/2022
<br> i|||||l|l|||l||l||i|l|||||||||||||l||lll||l||ll|||||||l|lll|l||l||lll
<br> KUCBX013SZRN
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Dráchov.IČO 00252221
<br> Přezkoumání bylo vykonáno vsídle územního celku dne 21.10.2021 jako dílčí přezkoumání ana Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech 09.05.2022 a 10.05.2022 jako konečné přezkoumání <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dráchov za rok 2021 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovoiných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 23.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 _4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.308/2021IOEKO-PR dne 13.07.2021 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situaci na území České republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,a to : podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzuitovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání byio vykonáno výběron způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXX XXXXX — starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ:_ 70890650 e—podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 059 mc: CZ70890650 Stránka 1 z 8
<br> č.j.: KUJCK 5819...

Načteno

edesky.cz/d/5468124

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dráchov
14. 07. 2022
14. 07. 2022
09. 06. 2022
08. 06. 2022
08. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz