« Najít podobné dokumenty

Obec Březina (Svitavy) - Usnesení Zastupitelstva obce Březina č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březina (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec BřezinaInformace o správci
Březina,81,569 23 Březina,IČO 00276472
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec.brezina@post.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední de...
RSS
Úřední deska – Březina
Domů
Obec BřezinaTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
O obci
V Březině ani ve Šnekově nejsou evidovány nemovité kulturní památky.Pozoruhodná je však barokní kaple svatého Rocha a Šebestiána s hranolovou vížkou a cibulovou helmicí,která pochází z roku 1715.Upravena byla v r.1853.Další zajímavostí je kamenný smír či kříž ze 17 století a socha sv.Jana Nepomuckého.Ve Šnekově je kaple sv.Jana Nepomuckého s kamenným křížem.V obou obcích zůstalo částečně zachována původní zemědělská stavení,mnohdy roubená,četné kříže a sakrální plastiky v obci i krajině.MŠ Březina
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec BřezinaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Volby Finance Výzva Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Veřejná vyhláška Čestné prohlášení Nabídka pozemků Opatření obecné XXXX XXXX Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nabídka pronájmu poz Nařízení PK Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Výsledky voleb Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení ŽP Veřejné soutěže Veřejná výzva Původce (bez omezení) KÚ Pardubice,OŽPZ Obec Březina ZO Pozemkový fond ČR Obecní úřad Region MTJ Pardubický kraj Volební komise Pozemkový úřad Svita Městský ůřad MT Exekutorský úřad Finanční úřad Starosta Krajská veterinární ČEZ distribuce,a.s.Městský úřad v Jevíč VHOS a.s.Katatrální úřad Úřad práce Obvodní báňský úřad ČSÚ Krajská hygienická s MŽP SPÚ ČR Ministerstvo zeměděl Česká pošta Mateřská škola Prokonzulta Brno Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec BřezinaNalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 12:21:25
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Březina
Obecní obchod s.r.o.
Obecní obchod s.r.o.Tato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Kontakty
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Zdravotní středisko Březina
 
 
 
 
Ztráty a nálezy
Ztráty a nálezy | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Ztráty a nálezy
      - pátek 21.05.2021 nalezena na autobusové zastávce v Březině dětská peněženka se jménem XXXXXX - předána majiteli :-)
ztratil se velký svazek klíčů
v srpnu nalezeny klíče u Mrtváku
9.6.2016 nalezeny klíče - informace na OU
 
 
Turistika
TuristikaTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely.Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“.Místo Svitavy Typ Kříž Kříž se nachází u kopce Štimberk (547 m.n.m.),jižně od obce Poříčí u Litomyšle.Křížek ja umístěn na naučné stezce Kolem Štimberka.Na kříži je text:Já půjdu tam,kam všechna pokolení odešla,a lesy… Místo Svitavy Typ Studánka Studánka se nachází kousek u rozcestí Pod Cikánkou a pod Skálou Cikánka na červené trase v oblasti Toulovcových Maštalí.Středobodem návsi v kdysi „svobodné“ Vranové,která je dnes již součástí obce Vranová Lhota,je nevelká kaple zasvěcená nejznámějšímu ochránci před morem,tedy sv.Rochovi.V roce 2018 byla kaple na… Místo Ústí nad Orlicí Typ Výletní místo Hrát a zpívat pod širým nebem bude duo Cricket&Snail (Cvrček&Šnek).Místo Ústí nad Orlicí Typ Výletní místo Módní přehlídka oděvních doplňků z krajky a hedvábí.Ta XXXX totiž součástí vernisáže výstavy Barevný svět krajky a loutky,která potrvá až do září právě ve zvonici.Svoji textilní tvorbu (loutky,… Expozice s několika herními prvkypředstaví tvorbu akademického malířeVáclava Junka,spolukreslíře Rychlých Šípůale také ilustrátora červeného Slabikáře,z něhož četli ve škole naši prarodiče.…
Akce v okolí
Akce v okolíTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Vybrat/odebrat vše VýstavaFilmDivadloVolný časHudbaSportPro dětiTuristikaKurzy,vzdělání,konference Kdykoliv Dnes Zítra Následující 3 dny Následujících 7 dní Následujících 14 dní Následujících 30 dní Následujících 60 dní ←Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující→
Náš mapový portál
Náš mapový portál | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
 
Knihovna
Knihovna - NOVÉTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
POZOR ZMĚNA!
 
 
 
Vážení čtenáři,po dlouhé době vás budeme moci opět přivítat v naší knihovně,a to již tento pátek 22.5.2020 v obvyklé době 14 - 16 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srdečně zveme všechny občany na jarmark,který se bude konat 24.11.2019 v kulturní místnosti.Stejně jako v loňském roce si budete moci nakoupit různé vánoční dekorace,pomalu se připravit na vánoční atmosféru a strávit příjemné odpoledne <.>
Podzimní návštěva dětí z mateřské školy
Ve středu 13.11.knihovnu navštívily děti z místní mateřské školy.Společně jsme si povídali o podzimu,prohlíželi knížky,děti v nich hledaly obrázky s podzimní tematikou <.>
XXXXX do Olomouce XX.X.XXXX
 
Velikonoční jarmark
V neděli 14.dubna 2019 proběhl v kulturní místnosti velikonoční jarmark.Zakoupit drobné předměty od šikovných výrobců z blízkého okolí a nasát velikonoční atmosféru přišlo k našemu potěšení velké množství lidí.Podobnou akci bychom pro úspěch rádi zopakovali i v adventním čase <.>
Návštěva dětí z MŠ v knihovně
V pondělí 1.dubna navštívily knihovnu děti z mateřské školy.Společně jsme si povídali o jaru,přečetli jsme si pohádku a děti si XXX vybarvily omalovánky se zvířátky.Nakonec si ještě prohlédly knížky a hrály si <.>
Pozvánka na Den otevřených dveří
Odpoledne s bajkami
V pátek 15.3.2019 proběhlo v naší knihovně „Odpoledne s bajkami“.Děti si nejprve společně přečetly několik nejznámějších bajek a XXX si nakreslily zvířátka,o kterých v nich slyšely.Obrázky si můžete prohlédnout při návštěvě knihovny.Za svou práci byly děti odměněny malou pozorností <.>
Další putování s Mgr.Karlem Kocůrkem,tentokrát na Island
Přednáška pana Kocůrka o Austrálii
Ve čtvrtek 12.listopadu nás již po...
Kontakt a mapa
Kontakt a mapa | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Poštovní spořitelna - 101987158/0300
Kontaktní formulář
Jméno - povinné E-mail - povinné Telefon Vaše zpráva - povinné Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi.Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Nechte prosím toto pole prázdné,používá se pro ochranu proti spamu.- povinné
Kontakty
Informace a Kontakt
Informace a Kontakt | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Fotogalerie
FotogalerieTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
ČSCH Březina
ČSCH Březina | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
Český svaz chovatelů Březina
Oslava 50.výročí založení organizace v Březině se koná v sobotu 23.června 2012 <.>
Výstava se konala již tradičně druhý víkend v září,letos 10.a 11.září 2011 <.>
Na chovatelském areále v Březině členové ČSCH v Březina připravili prodejní výstavu drobného zvířectva,nechybělo občerstvení a počasí také vyšlo.Chovatelé z okolí se pochlubili  svými miláčky,bylo se na co koukat.Organizátoři děkují všem,kteří se podíleli na přípravě této akce <.>
Výstava drobného zvířectva 11.a 12.září 2010
Nový členové ČSCH
ČSCH Březina
Základní organizace chovatelů v Březině byla založena v roce 1962.Každý rok pořádá,vždy v září výstavu drobného zvířectva.V minulosti na hřišti u školy se zapůjčenými klecemi.V roce 1976 si postavili klece vlastní a v roce 1983 si začali svépomocí budovat vlastní chovatelský areál.Stavba trvala 4 roky.Členové a ostatní dobrovolníci na ní odpracovali 10 tisíc brigádnických hodin.Areál byl slavnostně otevřen u příležitosti 25.výročí založení chovatelů v roce 1987 <.>
V současnosti má Základní organizace Českého svazu chovatelů Březina 18 členů.Předsedou je XXX XXXXXXX XXXXXXX,jednatelem XXX XXXXX XXXXX a pokladníkem XXX XXXXXX XXXXX <.>
Členové svazu svůj areál stále upravují,v roce 1999 za pomoci místních podnikatelů a obce modernizují kuchyň a klubovnu,v roce 2003 staví udírnu a k ní přístřešek na posezení.Další modernizaci si vynutil nevyhovující stav sociálního zařízení a chodby a tak se chovatelé pustili do další přestavby,opět za podpory obce a místních podnikatelů.Celá přestavba byla dokončena v roce 2007,k 45.výročí založení chovatelů v Březině <.>
Kontakty
MS Chvalka
MYSLIVECKÝ SPOLEK CHVALKA BŘEZINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDH Březina
SDH Březina | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Zájmová sdružení
Zájmová sdružení | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>

Načteno

edesky.cz/d/5468082

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Volby   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Březina (Svitavy)
20. 06. 2022
23. 02. 2022
23. 02. 2022
23. 02. 2022
12. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Březina (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz