« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrovec - Dražební vyhláška - K. Schafer

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - K. Schafer
č.j.2 E 22/2021-72
<br>
<br>
USNESENÍ
<br>
Okresní soud v Písku rozhodl samosoudcem Mgr.Martinem Králem ve věci
<br> oprávněného: XXXXX XXXXXXX,narozený X.X.XXXX
bytem Šafaříkova 785/1,120 00 Praha - Vinohrady (Praha 2)
<br> proti
povinnému: XXXXX XXXXXXX,narozený XX.X.XXXX
<br> bytem nám.Míru 600/20,120 00 Praha 2
<br> pro výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí
<br> takto:
<br> Soud vydává tuto
<br> dražební vyhlášku:
<br> I.Dražební jednání se nařizuje na den 27.7.2022 v 10:00 hodin v prostorách (jiná stavba)
katastrálního území Horní Ostrovec,číslo parcely st.151,nemovitosti zapsané na listu
vlastnictví č.LV 263 pro okres Písek,obec Ostrovec,katastrální území Horní Ostrovec <.>
<br> V případě,že jste osobou s omezenou schopností pohybu,orientace či komunikace <,>
dovolujeme si Vás požádat o sdělení této skutečnosti (např.telefonicky,e-mailem,datovou
schránkou,atd.) ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.Důvodem námi
požadovaného sdělení je zajištění vyššího komfortu zdravotně handicapovaným osobám
(např.sdělením našeho soudu o možnostech pohybu po budově soudu) <.>
<br> II.Draženy budou movité věci,a to
samostatně
<br> poř.číslo popis věci počet rozhodná cena věci
<br> 1 osobní automobil tovární značky OPEL <,>
typ CORSA – C,registrační značky
4ST1233,VIN W0L0XCF0856094416 <,>
rok výroby 2005,barva šedá
<br> 1 45 000 Kč
<br>
<br>
<br> III.Nejnižší podání se stanoví ve výši 15 000 Kč <.>
IV.Zaplacení jistoty se nevyžaduje <.>
V.Oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného se
<br> mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,než
pro které byl nařízen výkon rozhodnutí,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby
<br>
<br> 2 E 22/2021
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXXX XXXXXXXXX <.>
<br>
<br> X
<br> a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je
příslušnými...

Načteno

edesky.cz/d/5468069

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz