« Najít podobné dokumenty

Obec Spomyšl - Dražební vyhláška - usnesení o elektronické dražbě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Spomyšl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - SpomyšlInformace o správci
Spomyšl
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Spomyšl
Úřední deska – Spomyšl
Dražební vyhláška - usnesení o elektronické dražbě
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Spomyšl pro volební období 2022 - 2026
Volby do zastupitelstev obcí - potřebný počet podpisů na peticích
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.4
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - stav k 1.2.2022
Schválený rozpočet obce Spomyšl na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2021 - 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vztahující se na lesy na celém území ČR
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2019 - 2022
Střednědobý výhled rozpočtu
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - SpomyšlVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Závěrečný účet obce Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Volby 2009 Záměr obce o pronájmu Výzva VOLBY Sčítání lidu 2011 Záměr obce o koupi p Informace pro občany Cena stočného Volba prezidenta ČR Nabídka pozemků Záměr obce o výpůjčc Záměr obce Výroční zpráva Rozpočtové opatření Střednědobý výhled r Střednědobý výhled r Opatření obecné pova Usnesení vlády Mimořádné opatření Doporučení Rozhodnutí Sbírka zákonů Výpočet stočného Pozvánka Veřejnoprávní smlouva Původce (bez omezení) Obecní úřad Spomyšl Finanční úřad v Měln Obec Vraňany MÚ Finanční úřad pro Pr Obec Býkev Obec Spomyšl Finanční úřad ve Svi Exekutorský úřad Středočeský kraj Pozemkový úřad Mělní Krajský úřad Městský úřad Mělník Finanční úřad Kralup MŽP Městský úřad Roudnic ČEZ Úřad práce v Mělníku Honební společenství Pozemkový fond ČR Státní veterinární s Obecní úřad Cítov Katastrální úřad Měl AZV Mělník VKM Policie ČR FÚ v Litoměřicích Ministervstvo vnitra Úřad pro zastupování Celní úřad Správce konkurzní po ČSÚ HZS Středočeského kr Generální finanční ř Pozemkový úřad Obec Lužec nad Vltav Finanční úřad pro St KÚ Ústeckého kraje Obec Byšice Obec Panenské Břežan VKM Ministerstvo zeměděl Krajská hygienická s FOREST COVER s.r.o.Pošta Spomyšl CETIN Obec Hořín SK Spomyšl Státní pozemkový úřa Český báňský úřad MUDr.Velebilová Mar XXXXXXXXX XXXX Dražbypost s.r.o.Dražbyprost s.r.o.Krajský soud v Praze Zeměměřický úřad Krajský úřad Středoč Obvodní báňský úřad...
Aktuální stav
Úřední deska - SpomyšlNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 7:35:39
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Spomyšl
Úřední deska – Spomyšl
Dražební vyhláška - usnesení o elektronické dražbě
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Spomyšl pro volební období 2022 - 2026
Volby do zastupitelstev obcí - potřebný počet podpisů na peticích
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.4
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - stav k 1.2.2022
Schválený rozpočet obce Spomyšl na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2021 - 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vztahující se na lesy na celém území ČR
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2019 - 2022
Střednědobý výhled rozpočtu
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - SpomyšlInformace o správci
Spomyšl
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Spomyšl
Úřední deska – Spomyšl
Dražební vyhláška - usnesení o elektronické dražbě
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Spomyšl pro volební období 2022 - 2026
Volby do zastupitelstev obcí - potřebný počet podpisů na peticích
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.4
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - stav k 1.2.2022
Schválený rozpočet obce Spomyšl na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2021 - 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vztahující se na lesy na celém území ČR
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2019 - 2022
Střednědobý výhled rozpočtu
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - SpomyšlVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Závěrečný účet obce Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Volby 2009 Záměr obce o pronájmu Výzva VOLBY Sčítání lidu 2011 Záměr obce o koupi p Informace pro občany Cena stočného Volba prezidenta ČR Nabídka pozemků Záměr obce o výpůjčc Záměr obce Výroční zpráva Rozpočtové opatření Střednědobý výhled r Střednědobý výhled r Opatření obecné pova Usnesení vlády Mimořádné opatření Doporučení Rozhodnutí Sbírka zákonů Výpočet stočného Pozvánka Veřejnoprávní smlouva Původce (bez omezení) Obecní úřad Spomyšl Finanční úřad v Měln Obec Vraňany MÚ Finanční úřad pro Pr Obec Býkev Obec Spomyšl Finanční úřad ve Svi Exekutorský úřad Středočeský kraj Pozemkový úřad Mělní Krajský úřad Městský úřad Mělník Finanční úřad Kralup MŽP Městský úřad Roudnic ČEZ Úřad práce v Mělníku Honební společenství Pozemkový fond ČR Státní veterinární s Obecní úřad Cítov Katastrální úřad Měl AZV Mělník VKM Policie ČR FÚ v Litoměřicích Ministervstvo vnitra Úřad pro zastupování Celní úřad Správce konkurzní po ČSÚ HZS Středočeského kr Generální finanční ř Pozemkový úřad Obec Lužec nad Vltav Finanční úřad pro St KÚ Ústeckého kraje Obec Byšice Obec Panenské Břežan VKM Ministerstvo zeměděl Krajská hygienická s FOREST COVER s.r.o.Pošta Spomyšl CETIN Obec Hořín SK Spomyšl Státní pozemkový úřa Český báňský úřad MUDr.Velebilová Mar XXXXXXXXX XXXX Dražbypost s.r.o.Dražbyprost s.r.o.Krajský soud v Praze Zeměměřický úřad Krajský úřad Středoč Obvodní báňský úřad...
Aktuální stav
Úřední deska - SpomyšlNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 7:35:39
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - SpomyšlInformace o správci
Spomyšl
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Spomyšl
Úřední deska – Spomyšl
Dražební vyhláška - usnesení o elektronické dražbě
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Spomyšl pro volební období 2022 - 2026
Volby do zastupitelstev obcí - potřebný počet podpisů na peticích
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Rozpočtové opatření č.4
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - stav k 1.2.2022
Schválený rozpočet obce Spomyšl na rok 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.01/2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2021 - 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vztahující se na lesy na celém území ČR
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Spomyšl na období 2019 - 2022
Střednědobý výhled rozpočtu
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - SpomyšlVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Závěrečný účet obce Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Volby 2009 Záměr obce o pronájmu Výzva VOLBY Sčítání lidu 2011 Záměr obce o koupi p Informace pro občany Cena stočného Volba prezidenta ČR Nabídka pozemků Záměr obce o výpůjčc Záměr obce Výroční zpráva Rozpočtové opatření Střednědobý výhled r Střednědobý výhled r Opatření obecné pova Usnesení vlády Mimořádné opatření Doporučení Rozhodnutí Sbírka zákonů Výpočet stočného Pozvánka Veřejnoprávní smlouva Původce (bez omezení) Obecní úřad Spomyšl Finanční úřad v Měln Obec Vraňany MÚ Finanční úřad pro Pr Obec Býkev Obec Spomyšl Finanční úřad ve Svi Exekutorský úřad Středočeský kraj Pozemkový úřad Mělní Krajský úřad Městský úřad Mělník Finanční úřad Kralup MŽP Městský úřad Roudnic ČEZ Úřad práce v Mělníku Honební společenství Pozemkový fond ČR Státní veterinární s Obecní úřad Cítov Katastrální úřad Měl AZV Mělník VKM Policie ČR FÚ v Litoměřicích Ministervstvo vnitra Úřad pro zastupování Celní úřad Správce konkurzní po ČSÚ HZS Středočeského kr Generální finanční ř Pozemkový úřad Obec Lužec nad Vltav Finanční úřad pro St KÚ Ústeckého kraje Obec Byšice Obec Panenské Břežan VKM Ministerstvo zeměděl Krajská hygienická s FOREST COVER s.r.o.Pošta Spomyšl CETIN Obec Hořín SK Spomyšl Státní pozemkový úřa Český báňský úřad MUDr.Velebilová Mar XXXXXXXXX XXXX Dražbypost s.r.o.Dražbyprost s.r.o.Krajský soud v Praze Zeměměřický úřad Krajský úřad Středoč Obvodní báňský úřad...
Aktuální stav
Úřední deska - SpomyšlNalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 7:35:39
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/5468024

Meta

Dražební vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Spomyšl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz