« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Slatina - OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ - BEMETT „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě “, umístění objekt SO 26 Rozvody NN. SO27b VO ulice Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na pozemcích parc. čís. 2060/1, 2060/2, 2060/7, 2060/8, 2194/731, 2194/668, 2194/871,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Slatina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-08197.pdf (PDF 248.04 kB)
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE,STAVEBNÍ ÚŘAD,TILHONOVA 59,627 00 BRNO
<br>
NAŠE ČJ.: MCBSLA/04449/22/OVÚR/VD
<br>
<br>
<br>
SPIS.ZN.: S MCBSLA/08197/21/VD
OPR.ÚŘ.OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:
ID DS:
<br> Bc.Veronika Daňková
533 433 591
dankova.veronika@mcslatina.cz
bj9b3rx
<br>
<br> DATUM: 20.06.2022
<br> BEMETT investiční,a.s <.>,IČO 24181790,Jeremiášova 2722/2b,Praha 5-Stodůlky,155 00 Praha
<br> ul.Bučkova,„Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě“,umístění objektů SO 26 Rozvody NN.SO
27b Veřejné osvětlení ulice Bučkova,SO 29 Rozvody SEK,na pozemcích parc.čís.2060/1,2060/2 <,>
2060/7,2060/8,2194/731,2194/668,2194/871,vše k.ú.Slatina,obec Brno
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
O PODANÉM ODVOLÁNÍ
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Slatina,Odbor výstavby a územního rozvoje ˗ stavební úřad,(dále jen
„stavební úřad“),jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),místně příslušný podle § 11 odst.2 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),věcně a místně příslušný podle čl.18 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,vydal dne 13.05.2022 pod č.j <.>
MCBSLA/03275/22/OVÚR/VK územní rozhodnutí podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního zákona a §
9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
řádu,ve znění pozdějších předpisů,pro stavbu nazvanou:
<br> „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě“,umístění objektů SO 26 Rozvody NN.SO 27b Veřejné
osvětlení ulice Bučkova,SO 29 Rozvody SEK,na pozemcích parc.čís.2060/1,2060/2,2060/7,2060/8 <,>
<br> 2194/731,2194/668,2194/871,vše k.ú.Slatina,obec Brno“ (dále jen „stavba“) <.>
<br> V zákonné lhůtě se proti tomuto rozhodnutí odvolal účastník řízení:
Ing.XXXX XXXXXXXX,Přemyslovo náměstí XX/XX,XXX XX Brno <,>
prostřednictví...

Načteno

edesky.cz/d/5467987

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Slatina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz