« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Hlásná Třebáň,Karlštejnská 150,267 18 Hlásná Třebaň,IČO 00233234
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: starosta@hlasnatreban.cz
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední...
RSS
Úřední deska – Hlásná Třebaň
Úřední deska – Obec
Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2022
Region Dolní Berounka - Shromáždění starostů
Region Dolní Berounka - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce Hlásná Třebaň za rok 2021
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 9/2022
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany,kteří přijímají televizi přes anténu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 8/2022
Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 11/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2022
TřeMoLe - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 6/2022
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 4/2022
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
Informace pro občany Ukrajiny
Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční žísni spojené s růstem cen energií
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 3/2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Zápis ze zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 2/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2022
Výroční zpráva o poskytování ifnormací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22/2021
Schválený rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2022
COVID-19: Mimořádná opatření
Státní pozemkový úřad - Nabídka provádění pozemkových úprav
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2021
Obecně závazná vyhláška obce Hlásná Třebaň č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 22/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň č.20/2021
C...
Domů
Oficiální stránky obce Hlásná TřebaňObec Hlásná Třebaň a Rovina
Výstavba II.etapy kanalizačních řadů
V polovině března byly zahájeny práce na stavbě II.etapy kanalizace.Dozvíte se:
kdy budou probíhat práce ve vaší ulici <,>
jaký typ kanalizačního řadu bude ve vaší ulici veden <,>
co udělat pro zřízení přípojky <,>
jakou stavební připravenost potřebujete mít,pokud bude Váš dům připojen na tlakovou kanalizaci <,>
důležité kontakty <.>
Český červený kříž Rovina pořádá Dětský den v neděli 19.6.2022 od 10.00 hodin na návsi Rovina <.>
Zveme Vás na Plavbu po Berounce,která se uskuteční dne 18.6.2022 od 14.00 hodin.Vyplouváme od Karlštejnského jezu.Soutěž o nejoriginálnější plavidlo a kostým.Cíl u dolního jezu <.>
13.června 2022
Ve středu 15.6.od 19 hodin proběhne na rovinské návsi představení a debata k přeměně rovinské hasičárny na klubovnu pro spolky.Ve čtvrtek 16.6.proběhne v České hospodě od 19 hodin diskusní setkání se zastupiteli <.>
Přečtěte si v elektronické verzi červnový Zpravodaj.Představíme vám projekt Klubovna na Rovinách,studii rekonstrukce hřbitova,pozveme na plavbu po Berounce nebo slavnost u k odhalení pamětní desky třebaňského rodáka skladatele F.G.Šedivého <.>
01.června 2022
V pátek 24.6.2022 proběhne U Kapličky slavnostní odhalení pamětní desky našeho rodáka XXXXXXXXXX XXXXXX Šedivého,skladatele a dirigenta.Slavnosti se zúčastní velvyslanec Norského království v ČR a zástupci města Bergen,kde se náš rodák proslavil.Můžete se těšit na violoncellový koncert a malé občerstvení <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účat VeVyhl Závěrka Výzva konkursní řízení Výsledky voleb Rozhodnutí Upozornění k odstran Návrh rozpočtu TřeMo Ú.p Beroun Exekuční příkaz Zpráva o výsledku ho Závěrečný účet Veřejná zakázka Volby do Senátu Shromáždění starostů Návrh rozpočtu Regio Návrh rozpočtu Pozvánka NAŘÍZENÍ Stanovení přechodné Pozvánka Dražební vyhláška Rozpočtové opatření Veřejné zasedání Volby do Evropského Rozpočtový výhled Shromáždění starostů Oznámení o zahájení Zákon č.106/1999 Sb Zpráva o výsledku ho Usnesení vlády ČR Volby do Středočeské Usnesení Řády Konkursní řízení Výběrové řízení Upozornění Záměr prodeje Územní plán Volby do PS Veřejná vyhláška Zápis MŠ TřeMoLe Vodné a stočné Původce (bez omezení) Obec Hlásná Třebaň OÚ Hlásná Třebaň Fin ČEZ výst soud Město Beroun,odbor vet Městský úřad Řevnice Státní veterinární s ČEZ Děčín MěÚ,odbor sociálníc Pozemkový fond Celní úřad Říčany Městský úřad Černoši MěÚ,odbor životního MČ Praha 2 Finanční úřad pro Pr MěÚ Beroun,odbor do Celní úřad Zdiby Celní úřad Rudná MěÚ,odbor územního Katastrální úřad Ber EUREODRAŽBY TřeMoLe Mořinka Celní úřad Benešov Celní úřad Praha D1 Městský úřad Trmice Region Dolní Berounk Exekutorský úřad Plz Český statistický úř GA Energo technik Pl Finanční úřad v Jabl Krajský úřad,ŽP Krajský úřad,odbor Úřad pro civilní let MŽP Exekutorský úřad Chr Finanční úřad pro Pr Městská policie Čern Exekutorský úřad Zlí Soudní exekutor Úřad pro zast.státu ...
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 213 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 14:50:25
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Hlásná Třebaň
Úřední deska – Obec
Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2022
Region Dolní Berounka - Shromáždění starostů
Region Dolní Berounka - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce Hlásná Třebaň za rok 2021
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 9/2022
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany,kteří přijímají televizi přes anténu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 8/2022
Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 11/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2022
TřeMoLe - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 6/2022
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 4/2022
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
Informace pro občany Ukrajiny
Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční žísni spojené s růstem cen energií
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 3/2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Zápis ze zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 2/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2022
Výroční zpráva o poskytování ifnormací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 22/2021
Schválený rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2022
COVID-19: Mimořádná opatření
Státní pozemkový úřad - Nabídka provádění pozemkových úprav
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2021
Obecně závazná vyhláška obce Hlásná Třebaň č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 22/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň č.20/2021
C...
Facebook
Obec Hlásná Třebaň - Hlavní stránka
Facebook
Obec Hlásná Třebaň - Hlavní stránka
KONTAKTY
KONTAKTY – Hlásná TřebaňÚřední hodiny
Žádáme občany,aby při komunikaci s obecním úřadem upřednostňovali především telefonický a elektronický kontakt před osobní návštěvou a to ve všech případech,kdy je to možné <.>
V případě osobní návštěvy dodržujte základní hygienická opatření a noste roušky!
Úřední hodiny Obecního úřadu Hlásná Třebaň pro veřejnost:
Pondělí         8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin
Úterý            17.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek         Zavřeno
XXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXX
Ing.Vnislav Konvalinka
mistostarosta@hlasnatreban.cz +XXX 739 021 316
Kontakty na tíšnové telefonní linky,poruchy a havárie elektřiny,plynu a vodovodu,nemocnice a pohotovost,školky a školy a další služby najdete na stránce Důležité kontakty <.>
ZPRAVODAJ
Online zpravodaj – Hlásná TřebaňNenechte si ujít novinky z naší obce
Přihlaště se do aplikace Mobilní rozhlas, a budou vám bezplatně chodit SMS či e-maily <.>
Český červený kříž Rovina pořádá Dětský den v neděli 19.6.2022 od 10.00 hodin na návsi Rovina <.>
Zveme Vás na Plavbu po Berounce,která se uskuteční dne 18.6.2022 od 14.00 hodin.Vyplouváme od Karlštejnského jezu.Soutěž o nejoriginálnější plavidlo a kostým.Cíl u dolního jezu <.>
13.června 2022
Ve středu 15.6.od 19 hodin proběhne na rovinské návsi představení a debata k přeměně rovinské hasičárny na klubovnu pro spolky.Ve čtvrtek 16.6.proběhne v České hospodě od 19 hodin diskusní setkání se zastupiteli <.>
Přečtěte si v elektronické verzi červnový Zpravodaj.Představíme vám projekt Klubovna na Rovinách,studii rekonstrukce hřbitova,pozveme na plavbu po Berounce nebo slavnost u k odhalení pamětní desky třebaňského rodáka skladatele F.G.Šedivého <.>
01.června 2022
V pátek 24.6.2022 proběhne U Kapličky slavnostní odhalení pamětní desky našeho rodáka XXXXXXXXXX XXXXXX Šedivého,skladatele a dirigenta.Slavnosti se zúčastní velvyslanec Norského království v ČR a zástupci města Bergen,kde se náš rodák proslavil.Můžete se těšit na violoncellový koncert a malé občerstvení <.>
Přečtěte si v elektronické verzi májový Zpravodaj.Pozveme vás na spoustu kulturních akcí,odhalíme téměř cimrmanovský příběh hlásnotřebaňského rodáka a připomeneme výročí 35 let našeho časopisu <.>
27.dubna 2022 Autor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Přijďte pomoc uklidit naši rokli na Rovinách ve dnech 30.4.a 1.5.2022 v době od 10.30 hodin do pozdního odpoledne.Kontakt - Vojtěch Pilnáček 604 324 605 <.>
Přijďte se příjemně pobavit se svými sousedy,přáteli,rodinami a dětmi na Mořinu na náves dne 7.5.2022 od 10.30 do 17.00 hodin.Stánkový mini jarmark a možná přijede i kolotoč <.>
22.dubna 2022
Po nucené pauze jpořádají hasiči tradiční pálení čarodějnic u dolního Třebaňského jezu.Setkání přesně takové,na které jste zvyklí.Soutěže pro děti,velký oheň,ale i malý na b...
KALENDÁŘ
KALENDÁŘ – Hlásná TřebaňChcete mít obecní kalendář pořád při ruce?
Není problém.Stačí si přidat (importovat) veřejnou adresu,uvedenou níže,do své oblíbené aplikace jako např.Google kalendář,Microsoft Outlook apod <.>
Veřejná adresa ve formátu iCal https://calendar.google.com/calendar/ical/komunikace.hlasna%40gmail.com/public/basic.ics
Rozklikávací rozpočet
Rozklikávací rozpočet - ObecPOPIS
Obec  
ORGANIZACE
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1 Daňové příjmy 17 782 000 Kč 4 Přijaté transfery 16 625 200 Kč 2 Nedaňové příjmy 1 500 500 Kč 3 Kapitálové příjmy 1 395 000 Kč
ČEKEJTE PROSÍM
1 4 1 Daňové příjmy 17 782 000 Kč 47,7 % 4 Přijaté transfery 16 625 200 Kč 44,6 % 2 Nedaňové příjmy 1 500 500 Kč 4,0 % 3 Kapitálové příjmy 1 395 000 Kč 3,7 %
ČEKEJTE PROSÍM
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
2 Průmyslová a ostatní odvětví 36 642 500 Kč 3 Služby pro fyzické osoby 8 188 500 Kč 6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 278 300 Kč 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 651 000 Kč 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 631 200 Kč 2 Průmyslová a ostatní odvětví 36 642 500 Kč 3 Služby pro fyzické osoby 8 188 500 Kč 6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 278 300 Kč 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 651 000 Kč 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 631 200 Kč
ČEKEJTE PROSÍM
2 3 6 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 36 642 500 Kč 69,9 % 3 Služby pro fyzické osoby 8 188 500 Kč 15,6 % 6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 278 300 Kč 12,0 % 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 651 000 Kč 1,2 % 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 631 200 Kč 1,2 %
ČEKEJTE PROSÍM
Povodňový plán
Edpp.cz | digitální povodňový plán obce Hlásná TřebaňAktualizovaná část
Datum aktualizace
věcná část
Aktualizovaná část
Datum aktualizace
webová verze
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo – Hlásná TřebaňTermíny zasedání
Veřejná zasedání jsou zpravidla jednou za 14 dní v pondělí od 19:00 na Obecním úřadě Hlásná Třebaň.Přesný termín (datum a čas) a místo konání  bude vždy uvedeno na pozvánce s programem,která je vyvěšena na úřední desce ( i elektronické ) vždy 7 dní před konáním zasedání <.>
Nejbližší termíny zasedání zastupitelstva najdete v Obecním kalendáři <.>
Usnesení zastupitelstva
V tabulce níže najdete usnesení / zápisy z jednání zastupitelstva v roce 2022 <.>
Jednání číslo
Jednání číslo
Jednání číslo
Jednání číslo
Ing.Vnislav Konvalinka
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Předseda finančního výboru
Předseda stavebního výboru
Členové: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX
Kontrolní výbor
Stavební výbor
Místopředsedkyně: Ing. arch. Kateřina Gregorová
Členové: Ing. Tomáš Snopek,Ing. Vnislav Konvalinka,Bc. Tomáš Přibyla,Bc.Tomáš Hnač,Ing.arch.Juraj Calaj a Vladimír Dohnal
Kulturní a sociální výbor
Členové: Jana Šváchová,Ing. Pavel Kotík,Vladimír Dohnal,Lucie Batíková,Mariána Pavlová,Denisa Benešová a XXXX XXXXXXXXX
Výbor pro životní prostředí
Komise pro komunikaci s občany
Předseda: Ing. Jiří Krátký
Členové: Ing. Tomáš Snopek, Bc. Tomáš Hanč,Mgr.Klára Kovaříková a XXXXX XXXX
Povodňová komise,krizový výbor
Členové: Ing. Vnislav Konvalinka,Ing. Miroslav Stříbrný,Ing. Vojtěch Musil,Ing. Michal Knor,Bc. Tomáš Přibyla,Jan Leták,Karel Tomek a Petr Polanecký
Územní opatření o stavební uzávěře
Územní opatření o stavební uzávěře – Hlásná Třebaň
Územní plánování
Územní plánování – Hlásná TřebaňPořizovatel: Obecní úřad Hlásná Třebaň
Zpracovatel: Kadlec K.K.Nusle,spol.s r.o <.>
Územní plán obce Hlásná Třebaň
Vydaný dne 23.5.2005 usnesením č.1/05 - Územní plán Hlásná Třebaň,s nabytím účinnosti dne XXXXXXX <.>
Pořizovatel: Obecní úřad Hlásná Třebaň
Zpracovatel: Kadlec K.K.Nusle,spol.s r.o <.>
schválená dne 17.6.2010 s nabytím účinnosti 3.7.2010
schválená dne 4.7.2017 s nabytím účinnosti 20.7.2017
Textová část
Vize rozvoje obce
Vize rozvoje obce – Hlásná TřebaňVize rozvoje obce
Proč vize rozvoje?
Aktuálně platný územní plán Hlásné Třebaně a Rovin byl schválený v roce 2005 a naposledy aktualizovaný v roce 2017.Stavební zákon naší obci nařizuje bohužel zpracovat zcela nový územní plán.Pro obec to znamená vynaložit velké úsilí a statisíce korun <.>
V zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na tom,že chceme postupovat koncepčně a zpracovat nejprve vizi rozvoje obce,ve které se shodneme,kde chceme mít v obci místa pro trávení volného času (např.od sportovišť pro starší děti až po upravená místa s lavičkami k zastavení se při procházkách),jak řešit zklidnění dopravy,parkování,odvody dešťových vod a další témata <.>
Vize rozvoje tak je prvním a zásadním krokem ke zpracování územního plánu <.>
Kde najdu vizi rozvoje?
Vize rozvoje má svůj samostatný web,kde najdete:
výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s místními aktéry
urbanistický koncept včetně silných a slabých stránek,příležitostí a hrozeb pro rozvoj obce
návrhovou část s návrhy úprav veřejných prostranství,míst s lavičkami,míst pro potenciální umístění základní školy atp <.>
zmapování krajiny v katastru obce a návrhy péče o krajinu
Web vize rozvoje najdete na:  https://hlasnatreban.cityupgrade.cz/vize-rozvoje/
Prezentace vize rozvoje veřejnosti proběhla 1.dubna 2022 v Sokolovně <.>
Úřední deska
Úřední deska - ObecNalezeno 213 záznamů.Poslední změna: 23. 6. 2022 14:50:25
Název
Značka
Typ
Původce
Plány, projekty a záměry
Plány,projekty a záměry – Hlásná TřebaňVize rozvoje,územní a strategický plán
Název projektu
Protipovoďnová  hráz Plovárna
Parkování u COOP
Rekonstrukce ulice Mořinská
Studie řešení srážkových vod
Plánování
Potřebuji řešit
Potřebuji řešit – Hlásná TřebaňVyhlášky / Aby se nám tu dobře žilo
Pálení listí,trávy apod <.>
Tříděný odpad (plasty,papír,sklo, nápojové kartony,kuchyňské tuky, staré oblečení,kovy a elektroodpad)
Bioodpad
Změna adresy pro doručování
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z obchodního resjtříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z insolvenčního rejstříku
<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/5467658

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz