« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Rozšíření ul. Palcary - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR č. 416

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komunikace Palcary změna ÚR č_416 OZN.pdf (PDF 296.56 kB)
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
Odbor stavební
<br> Číslo jednací: MCBKOM 02617/2022/SÚ/Nýv V Brně dne 22.06.2022
<br> Spisová značka: S-MCBKOM 01539/2022/2
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXX,CSc.Vypraveno: XX.XX.XXXX
<br> Tel: 541428188,nyvlt@komin.brno.cz
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br>
<br> Statutární město Brno,IČ: 449 92 785,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno <,>
<br> v zastoupení na základě plné moci Ing.Adolfem Jebavým,IČ: 64313743,Gorkého 56/6 <,>
<br> 602 00 Brno (dále jen „žadatel“),podala dne 07.04.2022 žádost o prodloužení platnosti
<br> územního rozhodnutí č.416 na stavbu s názvem:
<br> „Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí“ (dále jen „stavba“) v katastrálním území
<br> Komín a Bystrc.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního
<br> rozhodnutí pod spis.zn.S-MCBKOM 03332/2019/11 a č.j.: MCBKOM 02526/2020/SÚ/Nýv
<br> ze dne 23.06.2020 s nabytím právní moci 30.07.2020 <.>
<br>
<br> Předmětem vydaného územního rozhodnutí je rozšíření ulice Palcary s výstavbou parkoviště
<br> a veřejným osvětlením,vybudováním funkčního systému odvodnění a napojením
<br> přemisťovaného střediska sběrného odpadu na inženýrské sítě a také potřebné přeložky
<br> inženýrských sítí v ploše parkoviště <.>
<br>
<br> Předmětem zahájeného řízení je pouze prodloužení platnosti vydaného územního rozhodnutí
<br> č.416 o dobu pěti let z důvodu aktuálně zpracovávané územní studie „Palcary – jih“,která se
<br> dotýká již vydaného územního rozhodnutí a může vyvolat zásadní změny a úpravy stavebně
<br> technického řešení
<br>
<br> Stavba „Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí“ je rozděleno do následujícího
<br> souboru staveb:
<br> Část A – parkoviště
<br> SO I-001 Příprava staveniště
<br> SO I-101 Autobusová zastávka
<br> SO I-102 Parkovací plocha
<br> SO I-103 Sběrný dvůr
<br> SO I-201 Opěrná zeď
<br> SO I-301 Odvodnění parkoviště
<br> SO I-302 Odvo...

Načteno

edesky.cz/d/5467392

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz