« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení zahájení řízení_novostavba RD_Rozdrojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení, novostavba RD, Rozdrojovice
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/39647/22/OSŽP/Sv
Č.J.: MK/57725/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Svobodová
<br> TEL.: 541422314
E-MAIL: svobodovaz@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 3
DATUM: 22.6.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Šumavská 417/19,602 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,nar.X.3.1986,Kollárova 1639/17,92101 Piešťany,Slovenská republika <,>
<br> kterého zastupuje Studio A s.r.o <.>,IČO 06530591,Strachovská 333,393 01 Pelhřimov
<br> (dále jen "žadatelé") podali dne 2.5.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu,kterou nazvali:
<br> novostavba rodinného domu
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.638/69 v katastrálním území Rozdrojovice.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Předmětem řízení je novostavba rodinného domu včetně oplocení,sjezdu,zpevněných ploch,akumulační
<br> nádrže <.>
<br>
<br> - Jedná se o novostavbu samostatně stojícího,podsklepeného,dvoupodlažního rodinného domu
půdorysného tvaru "L" o XXX.rozměrech XX,X x XX,X m.Nadzemní podlaží tvoří dva kvádry od sebe
<br> navzájem posunuté,uliční část je jednopodlažní zadní část je dvoupodlažní.Obě patra jsou
<br> zastřešena plochou zelenou extenzivní střechou.Jednopodlažní část má výšku atiky + 3,45 m a
<br> dvoupodlažní část má výšku atiky + 6,9 m,obě výšky jsou vztaženy k + 0,000 = 305,00 m.n.m.což
<br> je úroveň podlahy 1.NP <.>
<br> - Rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku 7 + KK.Jeho zastavěná plocha je 222,68 m2.Objekt je
řešen jako terasový zasazený do terénu <.>
<br> - Rodinný dům bude umístěný na pozemku p.č.638/69 k.ú.Rozdrojovice a to ve vzdálenosti 3,5 m od
hranice s pozemkem p.č.638/70 k.ú.Rozdrojovice,3,75 m od hranice s pozemkem p.č.638/68 k.ú <.>
<br> Rozdrojovice,7,25 m od hranice s pozemkem p.č.638/95 k.ú.Rozdrojovice a 19,0 m od hranice s
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5465720

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz