« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 59,Soběslav ],392 01 Soběslav
<br> Spis.zn.: MS/12876/2022/Kuc Č.'.: ] MS/12879/2022 ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX Písecká XXX Telefon: XXXXXXXXX Strakonice ! E-mail: kucera©musobesiav.cz 386 01 Strakonice 3.Datum: 07.06.2022
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNĚ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br> Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a regionálního rozvoje - silniční hospodářství,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním orgánem ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Soběslav dle ust.5 124 odst.6 a 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s ust.% 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě návrhu ve smyslu 5 42 správního řádu na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,který dne 30.05.2022 podal
<br> ELEKTROSTAV STRAKONiCE s.r.o <.>,IČO 47239034,Písecká 283,Strakonice I,386 01 Strakonice 1
<br> (dále jen „navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 30.05.2022 pod č.j.KRPC—160—1028/ČJw—2022w—020806 a souhlasu obce Dráchov ze dne 07.06.2022
<br> stanovuje
<br> podle ust.© 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s 5 171 až 174 správního řádu přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích vobci Dráchov,která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek: 4x A 15 „Práce na silnici" podle dopravně inženýrského opatření „Dráchov: TS Obec vývod směr Mlýn,č.1040016470“,která je nedílnou součástí tohoto návrhu
<br> v místě: viz příloha na dobu: od 13.06.2022 do 15.06.2022
<br> popis PÚP: dopravní znače...

Načteno

edesky.cz/d/5436677

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dráchov
14. 07. 2022
14. 07. 2022
23. 06. 2022
08. 06. 2022
08. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz