« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba garáže na parc.č. 202/52, k.ú. Horoměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00206B8C1093220510121952.pdf (496.37 kB)
r f v
stavební urad velke přílepy
<br> Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220930855
<br> Spis.zn.: Výst.328.3-I400/2022-P0 Dne: 4.5.2022
Čj.: O VP-2531/2022
Archiv: Hor.202/52
Vyřizuje: XXXX XXXXXX
e-mail: su.podana@velke-prilepy.cz
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Ing.Mgr.XXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Plzeňská č.p.2761/315,Praha 5- Stodůlky,155 00 Praha 515
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 8.3.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Novostavba garáže na parcele č.202/52,k.ú.Horoměřice <.>
<br> na pozemku pare.č.202/52 v katastrálním území Horoměřice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
<br> Stavební úřad Velké Přílepy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm.e) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání
<br> 8.června 2022 (středa) v 13.30 hodin
<br> se schůzkou pozvaných zasedací místnost Stavebního úřadu Velké Přílepy
<br> Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem.Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
vydání rozhodnutí (Stavební úřad Velké Přílepy,úřední dny: pondělí,středa od 8,00 - 11,00 a 15,00 -
18,00 hod.) <.>
<br> Žadatel podle § 87 odst.2 stavebního zákona zajistí,aby informace o žadateli,předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
místě:
<br> na pozemku parc.č.202/52 v katastrálním území Horoměřice
<br> Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí ...

Načteno

edesky.cz/d/5372567

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz