« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Změna ÚR o umístění stavby RD parc.č. 202/42, k.ú. Horoměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00206B8C1093220502104510.pdf (625.75 kB)
Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220930855
<br> STAVEBNÍ URAD VELKE PŘÍLEPY
<br> Spis.zn.: Výst.328.3-2324/2022-PC)
Čj.: OVP-2457/2022
Archiv: Hor.parc.č.202/42
Vyřizuje: XXXX XXXXXX
e-mail: su.podana@velke-prilepy.cz
<br> Dne: 29.4.2022
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Holubí č.p.1238/7,Praha 6-Suchdol,165 00 Praha 620 <,>
Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,nar.XX.6.1959,Holubí č.p.1238/7,Praha 6-Suchdol,165 00 Praha 620 <,>
kterého zastupuje XXXXXX XXXX Šafránková,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1974,Alšova č.p.801/18,251
01 Říčany u Prahy
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 22.4.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Změna územního rozhodnutí o umístění stavby RD na parcela č.202/42,k.ú.Horoměřice <.>
<br> na pozemku parcela č.202/42 v katastrálním území Horoměřice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
<br> Stavební úřad Velké Přílepy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm.e) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k p rojednání žádosti veřejné ústní jednání
<br> se schůzkou pozvaných zasedací místnost Stavebního úřadu Velké Přílepy
<br> Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem.Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
vydání rozhodnutí (Stavební úřad Velké Přílepy,úřední dny: pondělí,středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 -
18,00 hod.) <.>
<br> Žadatel podle § 87 odst.2 stavebního zákona zajistí,aby informace o žadateli,předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
místě:
<br> Horoměřice
<br> 2.června 2022(čtvrtek) v 9 hodin
<br> na pozemku parc.č.202/42 v k...

Načteno

edesky.cz/d/5372565

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz