« Najít podobné dokumenty

Obec Tuchoměřice - Středočeský kraj - veřejnná vyhláška doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuchoměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUSK - veřejná vyhláška č.j. 051898 2022.pdf (206.77 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: 257 280 148,702 237 034 krejcikova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 26.4.2022
<br>
Spisová značka: SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS
<br> Č.j.: 051898/2022/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Krejčíková/257 280 148
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> DORUČENÍ NÁVRHU 3.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO
<br> KRAJE
<br> A
<br> OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO
<br> ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“),jako
<br> příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanoveními § 39 odst <.>
<br> 1 stavebního zákona a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) oznamuje,že byl zpracován návrh 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského
<br> kraje (dále jen „3.AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 3.AZÚR SK na udržitelný rozvoj území (dále jen
<br> „VVURÚ“) pro veřejné projednání <.>
<br> S ohledem na rozsahu návrhu 3.AZÚR a VVURÚ není možno kompletní dokumentaci zveřejnit na úřední
<br> desce,proto je v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního řádu zveřejněna v elektronické podobě na
<br> internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
<br> https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
<br> V listinné podobě je k nahlédnutí na Krajském úřadě Středočeského kraje,Odboru územního plánování
<br> a stavebního řádu,oddělení územního plánování,Zborovská 11,150 21 Praha 5,kancelář č.1079 v úředních
<br> hodinách (pondělí,středa 8,00 – 17,00) nebo v jiný čas po telefonické dohodě (Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.č <.>
<br> XXX XXX XXX,Ing.Arch.XXXX XXXXXXXXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX) <.>
<br>
<br> Veřejné projednání
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5372468

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tuchoměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz