« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Státní pozemkový úřad - Zápis z úvodního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Státní pozemkový úřad - Zápis z úvodního jednání
1 / 10
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice
<br> Masarykova třída 2421/66,415 01 Teplice
<br>
<br> Naše značka: SPU 141478/2022
Spisová značka: 2RP6305/2018-508207
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.prochazkova2@spucr.cz
<br> Datum: 10.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z úvodního jednání
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Věšťany a části katastrálního
<br> území Kvítkov u Modlan
<br>
<br>
Datum konání: 20.4.2022
<br> Místo konání: Věšťanská hospoda,Věšťany č.p.33,415 01 Modlany
<br> Účastníci: dle prezenční listiny
<br>
V souladu s ust.§ 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
<br> změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
<br> majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Státním pozemkovým úřadem <,>
<br> Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj,Pobočkou Teplice (dále jen „pobočka“) svoláno
<br> úvodní jednání ke komplexním/jednoduchým pozemkovým úpravám v katastrálním území Věšťany a
<br> části katastrálního území Kvítkova u Modlan (dále jen KoPÚ) <.>
<br>
<br> Úvodní jednání po prezenci zahájila vedoucí Pobočky Teplice Ing.XXXX XXXXXXXXXX,představila
<br> pověřenou pracovnici KoPÚ v k.ú.Věšťany a části k.ú.Kvítkova u Modlan Ing.Jitku Procházkovou a
<br> zástupkyni zpracovatelské firmy (společnosti GEOREAL spol.s r.o.zastoupenou panem Martinem
<br> Vondráčkem) Ing.Františku Kundratovou a následně předala slovo pracovnici pozemkových úprav
<br> Ing.Jitce Procházkové,aby provedla přítomné úvodním jednáním KoPÚ v k.ú.Věšťany a části k.ú <.>
<br> Kvítkova u Modlan <.>
<br>
<br> Program:
<br>
<br> I.Seznámení s komplexními pozemkovými úpravami
<br> II.Seznámení s předpokládaným obvodem KoPÚ a oceněním pozemků
<br> III.Seznámení s etapami prací KoPÚ
<br> IV.Harmonogram KoPÚ
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5372460

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz