« Najít podobné dokumenty

Město Jánské Lázně - Volné pracovní místo Městský úřad Janské Lázně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jánské Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Volné pracovní místo Městský úřad Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2022
Zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 a střednědobý výhled 2022-2024
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.6/2021
Rozpočtové opatření č.5/2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočet města na rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.3/2021 a 4/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočtové opatření č.2/2021
Závěrečný účet města za rok 2020
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Rozpočtové opatření č.1/2021
Střednědobý výhled města Janské Lázně na období 2022 - 2026
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na 2021 - 2023
Veřejnoprávní smlouva - městská policie - dodatek
Rozpočet města na rok 2021
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec - změna
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.5
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec
Veřejnoprávní smlouva 2020 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozhodnutí o akreditaci dle zákona o drahách - MEGA PLUS s.r.o <.>
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Nález - řetízek-náramek
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.4
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva - městská policie
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 41 záznamů.Poslední změna: 14. 5. 2022
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Volné pracovní místo Městský úřad Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2022
Zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 a střednědobý výhled 2022-2024
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.6/2021
Rozpočtové opatření č.5/2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočet města na rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.3/2021 a 4/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočtové opatření č.2/2021
Závěrečný účet města za rok 2020
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Rozpočtové opatření č.1/2021
Střednědobý výhled města Janské Lázně na období 2022 - 2026
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na 2021 - 2023
Veřejnoprávní smlouva - městská policie - dodatek
Rozpočet města na rok 2021
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec - změna
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.5
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec
Veřejnoprávní smlouva 2020 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozhodnutí o akreditaci dle zákona o drahách - MEGA PLUS s.r.o <.>
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Nález - řetízek-náramek
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.4
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva - městská policie
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Volné pracovní místo Městský úřad Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2022
Zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 a střednědobý výhled 2022-2024
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.6/2021
Rozpočtové opatření č.5/2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočet města na rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.3/2021 a 4/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočtové opatření č.2/2021
Závěrečný účet města za rok 2020
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Rozpočtové opatření č.1/2021
Střednědobý výhled města Janské Lázně na období 2022 - 2026
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na 2021 - 2023
Veřejnoprávní smlouva - městská policie - dodatek
Rozpočet města na rok 2021
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec - změna
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.5
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec
Veřejnoprávní smlouva 2020 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozhodnutí o akreditaci dle zákona o drahách - MEGA PLUS s.r.o <.>
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Nález - řetízek-náramek
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.4
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva - městská policie
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 41 záznamů.Poslední změna: 14. 5. 2022
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Volné pracovní místo Městský úřad Janské Lázně
Rozpočtové opatření č.1/2022
Zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpis - daň z nemovitých věcí
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.7 a č.6
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Veřejnoprávní smlouva 2022 - Sportovní klub Janské Lázně
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 a střednědobý výhled 2022-2024
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.6/2021
Rozpočtové opatření č.5/2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočet města na rok 2022
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Rozpočtové opatření č.3/2021 a 4/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočtové opatření č.2/2021
Závěrečný účet města za rok 2020
Kupní smlouva a zřízení služebnosti - dešťová kanalizace
Veřejnoprávní smlouva 2021 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva - přestupky
Rozpočtové opatření č.1/2021
Střednědobý výhled města Janské Lázně na období 2022 - 2026
Nařízení č.2/2021,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na 2021 - 2023
Veřejnoprávní smlouva - městská policie - dodatek
Rozpočet města na rok 2021
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec - změna
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.5
Veřejná vyhláška OOP - kůrovec
Veřejnoprávní smlouva 2020 - Sportovní klub Janské Lázně
Rozhodnutí o akreditaci dle zákona o drahách - MEGA PLUS s.r.o <.>
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Nález - řetízek-náramek
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.4
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva - městská policie
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 41 záznamů.Poslední změna: 14. 5. 2022
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/5372433

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz