« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 079 EX 00644/18-154 Dražební vyhláška 2013 ze dne 12.05.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drazebni_vyhlaska_3._kolo_signed_.pdf
JUDr.XXXXX XXXXXX,soudní exekutor Exekutorský úřad Jihlava se sídlem Jihlava,Plk.Švece 1528/8,PSČ 586 01 Telefon: 567 310 211 E-mail: urad@exekucejihlava.cz ID datové schránky: 3ubg8yk Úřední deska: www.exekucejihlava.cz Bankovní spojení: 101 404 2556/5500 IČ: 709 41 891,DIČ: CZ 6151081552 číslo jednací 079 EX 00644/18-154 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutorka JUDr.XXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Jihlava,na základě pověření Městského soudu v Brně ze dne 12.11.2018,č.j.75 EXE 2013/2018-8,k provedení exekuce vykonatelného elektronického platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j.EPR 129584/2018-6 ze dne 18.09.2018,pro uspokojení pohledávky oprávněného: P.P.L.AUTOCENTRUM s.r.o <.>,se sídlem Dobšická 3697,Znojmo - Znojmo,PSČ 669 02,IČ: 26241935,právní zástupce JUDr.XXXXXX XXXXXXX,advokát advokátní kanceláře Doležal & Partners s.r.o <.>,se sídlem Koliště čp.13,Brno,PSČ 602 00,proti povinnému: Alanzo transportation s.r.o.v likvidaci,se sídlem Lidická 700,Brno,PSČ 602 00,IČ: 05498937,pro uspokojení pohledávky oprávněného,nákladů oprávněného a nákladů exekuce,rozhodla t a k t o : I.Dražební jednání se podle § 336o zákona č.99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu ( dále XXX o.s.ř.) koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.Čas zahájení elektronické dražby je dne 21.6.2022 v 10.00 hodin.Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Čas ukončení elektronické dražby je stanoven nejdříve na den 21.6.2022 v 11.00 hodin,dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.II.Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č.542 pro obec a katastrálmí území Hostim u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracovište Znojmo: Předmětem dražby je prodej nemovité věci,dle popisu znalce: rozestavěného rodinného k demolici.Příslušenství: Není vybudována vlastní přípojka vody a elektro.Jímka,do které jsou svedeny odpady,není ve vlastnictví povinného.Pozemek je bez trvalých porostů.Na pozemku p.č.40/4 je zděný objekt,dříve...

Načteno

edesky.cz/d/5371299

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz