« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opravné usensení-2 -2022-RD Ořešín - nečinnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oprava-Necinnost_2.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/MMB/0242944/2022 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0277594/2022 TEL <.>
<br> E-MAIL:
+420 778 705 217
<br> hruskova.katerina@brno.cz
<br>
<br> OPRAVNÉ USNESENÍ
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dle § 139 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a čl.9 odst.3 písm.písmeno c) Statutu města Brna jako nadřízený správní orgán,rozhodl v souladu
<br> s § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci
<br> uplatnění opatření proti nečinnosti dle ustanovení § 80 odst.4 písmene c) správního řádu Ing.Romana
<br> Schelleho,bytem Rozárka 549/21,644 00 Brno,nar.08.12.1982 zmocněného stavebníkem Ing.Martinem
<br> Vimrem,bytem Jaroslava Foglara 886/6,Štýřice,639 00 Brno,nar.06.02.1982 k zastupování ve věci
<br> „Novostavby RD Ořešín“,ze dne 22.04.2022,č.j.: MMB/0242944/2022 vůči nečinnému správnímu orgánu <,>
<br> kterým je speciální stavební úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace Úřadu
<br> městské části města Brna – Řečkovice a Mokrá Hora takto:
<br>
<br> Text v usnesení ze dne 09.05.2022,vydaném pod č.j.: MMB/0267826/2022,sp.zn.:
<br> 5400/MMB/0242944/2022 se opravuje tak,že text ve výroku „speciální stavební úřad“ se nahrazuje textem
<br> „silniční správní úřad“ a dále text v odůvodnění ve čtvrtém odstavci „speciální stavební úřad“ se nahrazuje
<br> textem „silniční správní úřad“
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br>
<br> Opravovaným usnesením pověřil Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dle § 139 odst.5 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a čl.9 odst.3 písm.písmeno c) Statutu města Brna jako nadřízený
<br> správní orgán,ve věci uplatnění opatření proti nečinnosti dle ustanovení § 80 odst.4 písmene c) správního
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5371298

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz