« Najít podobné dokumenty

Obec Očihov - Oznámení o zahájení řízení - jednání: Rekonstrukce silnice II/224 v úseku I/13 - Kadaň-Podbořany-Petrohrad-Hranice Ústeckého kraje - 2. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Očihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (213.47 kB)
f !
<br>.<.> ___— “ _ p“ ;._ _ __' *" cow “025mm ('t/$%; QD.: Á 'ŠY \ _ -" t.<.> ;HL Lhots "i „.<.>
zde ke stažení (469.38 kB)
Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Speciální stavební úřad
Mírová 615,441 17 Podbořany,fax 415 237 601
<br>
<br> SPIS.ZN.: SÚ/2022/21/Raj
Č.J.: SÚ/1084/2022/Raj
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Rajkovová
415 237 505
rajkovova@podborany.net
<br> DATUM: 13.1.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ústecký kraj,Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor investic,Velká hradební 3118,400 0
Ústí nad Labem,XXXXX XXXXXX <,>
který zastupuje spol.ARTECH spol.s r.o <.>,Václavské náměstí 819,110 00 Praha - Ing <.>
XXXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br>
(dále jen "stavebník") dne X.12.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu v projektu nazvanou:
<br> Rekonstrukce silnice II/224 v úseku I/13 - Kadaň-Podbořany-Petrohrad-
Hranice Ústeckého kraje - 2.etapa
<br>
<br> na pozemku st.p.č.94/7,parc.č.1113/3,1113/20,1113/21,2902/6,2904/1,3161/2 <,>
3926/1,3926/11,3926/14,3926/15,3926/16,3927/1,3927/4,3927/11,3957/2,3957/3 <,>
3957/4,3957/6,3957/8,4011/7,4011/9,4024/2,4037/4,4054/1,4503,4524,4529 <,>
4532,4934,5061/3 v katastrálním území Kryry,parc.č.2835/5,2837/1,2875/1 v
katastrálním území Očihov,parc.č.1368 v katastrálním území Bílenec,parc.č.627/1 <,>
627/8,629/1,629/2,635/2,662/1,669/1,677/1,677/4,948,950,961,971,976,981 v
katastrálním území Černčice u Petrohradu,st.p.16,17,18/1,48,335,336,337,341 <,>
parc.č.9/1,10,60/2,637/2,833/107,839/1,839/2,841/5,843/1,876/1,876/3,876/6 <,>
876/7,876/9,876/10,876/12,889/1,889/8,889/12,889/14,889/32,901/2,1106,1129 <,>
1133,1140,1280,1324,1367,1444 v katastrálním území Petrohrad.Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o rekonstrukci části stávajících silnic III/2241 z Očihova do města Kryry,a
III/2243 z města Kryry přes obec Petrohrad k hranici Ústeckého kraje.Silnice se
nacházejí v Ústeckém kraji.Úseky se nacházejí z části v extravilánu,z části v
intravilánu obcí a měst.Budou opraveny vzniklé výtluky,prolom...

Načteno

edesky.cz/d/5110282

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Očihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz