« Najít podobné dokumenty

Obec Klíčany - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klíčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_988328144_0_2021-029456.pdf
V Praze dne: 12.1.2022
<br>
<br>
Spisová značka: SZ 029456/2021/KUSK ÚSŘ/Št
<br> Č.j.: 160737/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Štufka / 257 280 707,702 237 067
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha,kterého
<br> zastupuje SAGASTA s.r.o <.>,IČO 04598555,Novodvorská 1010/14,142 00 Praha (dále jen "žadatel")
<br> podalo dne 2.3.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v žádosti nazvané:
<br> „D8 rozšíření odpočívky Klíčany – vpravo“
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.717/2 v katastrálním území Klecany,parc.č.68/10,68/143 <,>
<br> 68/144,68/145,68/146,68/147,68/148,68/149,68/151,68/153,359/3,390/22 v katastrálním území
<br> Klíčany,parc.č.155/3,155/4,155/11,155/12,487/10,487/12 v katastrálním území Panenské Břežany <.>
<br> Předmětem územního řízení je rozšíření dálniční odpočívky Klíčany na dálnici D8 vpravo na 3 <.>
<br> dálničním kilometru.V rámci odpočívky bude zachována stávající stanice včetně přilehlého zařízení
<br> (obchod,oddychová plocha,parkovací stání,technologické vybavení) <.>
<br> Stavební záměr obsahuje tyto objekty:
<br> SO 020 – příprava území
<br> SO 131 – odpočívka Klíčany vpravo
<br> SO 301 – dešťová kanalizace
<br> SO 330 – splašková kanalizace
<br> SO 340 – vodovod
<br> SO 360 – dešťová usazovací nádrž
<br> SO 361 – retenční nádrž
<br> SO 410 – přeložka VN včetně trafostanice
<br> SO 430 – přeložka kabelu pro ČS MOL
<br> SO 431 – nové vedení NN pro korporátní restauraci
<br> SO 432 – nové vedení NN pro korporátní WC
<br>
<br> Č.j.160737/2021/KUSK str.2
<br>
SO 433 – nové vedení NN pro korporátní nabíjecí stanici elektromobility
<br> SO 440 – veřejné osvětlení
<br> SO 460 – přeložka kabelu CETIN
<br> SO 497 – systém DIS-SOS – kamerový dohled
<br> SO 499.1 – DIS – obsazenost odpočívky
<br> SO 760 – gabionová zeď
<br> SO 761 – korporátní sociální zařízení
<br> SO 801 – vegetační úpravy
<br> SO 850 – vybavení odpočívky mobiliářem
<...

Načteno

edesky.cz/d/5110249

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klíčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz