« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - movité věci: btv plocha+do, SHARP (1 ks); el. vysavač, RAINBOW (1 ks); notebook+nabíječka, LENOVO (1 ks) HOM-84017/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

movité věci: btv plocha+do, SHARP (1 ks); el. vysavač, RAINBOW (1 ks); notebook+nabíječka, LENOVO (1 ks) HOM-84017/2022
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 6716914
<br>
značka oprávněného: 1376930681
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 2 dne 10.4.2015,č.j.55EXE43/2015-27 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 8.7.2014,č.j <.>
68C554/2014-11 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 k uspokojení pohledávky oprávněného: I-Xon a.s <.>,Husitská 344/63 <,>
13000 Praha Žižkov,IČO 28218761,zast.JUDr.XXXX XXXXX,advokát,Boušova XXX,XXXXX Praha Klánovice,IČO
16063571,proti povinnému: Vlasta Kejhová,Strojnická 706/23,17000 Praha Holešovice,nar.28.1.1973,v částce 83
534,08 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 18.2.2022 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
11 - btv plocha+do,SHARP,1 ks á 2 400,00 Kč
12 - el vysavac,RAINBOW,1 ks á 1 200,00 Kč
17 - notebook+nabijecka,LENOVO,1 ks á 1 800,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadrž...

Načteno

edesky.cz/d/5109864

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz