« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - ŚKODA OCTAVIA, VIN: TMBAG7NE7D0029059, RZ: 3AK 9354 HOM-84018/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ŚKODA OCTAVIA, VIN: TMBAG7NE7D0029059, RZ: 3AK 9354 HOM-84018/2022
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 2087621
<br>
značka oprávněného: 16760010
<br>
<br>
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 3 dne 23.8.2021,č.j.36EXE1432/2021-
12,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 27.5.2021,č.j <.>
7C177/2021-41 vydal Obvodní soud pro Prahu 3 k uspokojení pohledávky oprávněného: SMS finance,a.s.(dříve SMS
finanční poradenství,a.s.),Hvězdova 1716/2b,14000 Praha Nusle,IČO 25381512,zast.Mgr.XXXXXXX XXXXXX,advokát <,>
nám.Svobody XXX,XXXXX Třinec,IČO 71471006,proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXXXX,Kouřimská XXXX/X,XXXXX Praha
Vinohrady,nar.11.5.1999,IČO 08184755,v částce 219 800,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše
se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 18.2.2022 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
1 - XXXXX XXXXXXX,VIN: TMBAGXNEXDXXXXXXX,RZ: XAK XXXX,X ks á 180 000,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím ...

Načteno

edesky.cz/d/5109863

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz