« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k byt. jednotce č. 3142/18, U Nesypky 3142/6a, Praha 5-Smíchov, na pozemku parc.č. 3315/2, LV 4332 a spoluvlastnické podíly na nemovitostech na LV 3592 (garážové stání), 3178, 3180 a 3184, v k.ú. Smíchov, obec Praha HOM-84015/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k byt. jednotce č. 3142/18, U Nesypky 3142/6a, Praha 5-Smíchov, na pozemku parc.č. 3315/2, LV 4332 a spoluvlastnické podíly na nemovitostech na LV 3592 (garážové stání), 3178, 3180 a 3184, v k.ú. Smíchov, obec Praha HOM-84015/2022
Stránka 1 z 9
<br>
<br>
<br>
Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o <.>
<br> se sídlem: Zlín,Dlouhá 4433,PSČ 760 01
<br> IČ: 262 75 953
<br> č.koncese: ŽU-K/1/02-P,Okresní úřad Zlín,referát Okresní živnostenský úřad
<br> ve Zlíně
<br> zastoupena: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,jednatelka společnosti
<br> bank.spojení: č.ú.178404758/0300,ČSOB,a.s <.>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C <,>
<br> vložka 41371
<br> (dále jen „dražebník“)
<br>
<br> Navrhovatel: JUDr.XXXXX XXXXX
<br> se sídlem: Trojanova XXX/XX,XXX XX Praha 2 - Nové Město
<br> IČ: 148 97 857
<br> insolvenční správce dlužníka
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> bytem: alej Svobody XXX/XX,XXX XX Plzeň 1 – Severní Předměstí
<br> IČ: 692 65 101
<br> se sídlem: Karlovarská 482/79,323 00 Plzeň 1 - Severní Předměstí
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br>
<br>
<br>
<br>
Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“),vyhlašuje touto dražební vyhláškou dle § 20 zákona
<br> o veřejných dražbách konání opakované veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“) <.>
<br>
<br>
Článek I <.>
<br> Den konání dražby se stanovuje na 31.1.2022 v zasedací místnosti v přízemí administrativní
<br> budovy myHive,na adrese: Lomnického 1705/9,140 00 Praha 4 - Nusle.Zahájení dražby bude
<br> provedeno prohlášením licitátora ve 13:00 hod.Zápis účastníků dražby bude probíhat od 12:30 hod.do
<br> zahájení dražby <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 9
<br>
Článek II <.>
<br> 1.Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých,včetně všech součástí
<br> a příslušenství <.>
<br>
<br> Soubor je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl ve výši id.1/2 k bytové jednotce č <.>
<br> 3142/18,U Nesypky 3142/6a,Praha 5 – Smíchov a další příslušenství“ a je tvořen těmito
<br> nemovitostmi:
<br>
<br> a)
<br> Spoluvlastnický podíl ve výši id.½ k
<br>
<br>
to vše zapsáno na LV č.4332 v katastru nemovitost...

Načteno

edesky.cz/d/5109861

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz