« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - 006 EX 962/21-173-Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EX_962_21_173.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Lesnická 784/5,613 00 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
č.j.006 EX 962/21-173
<br>
USNESENÍ
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Lesnická
<br> 784/5,613 00 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení
exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.90 EXE 813/2021-10,ze dne 09.06.2021,které
vydal Okresní soud v Blansku,kterým byla nařízena exekuce podle notářský zápis č.j.NZ 40/2021,N
44/2021,který vydal Mgr.XXX XXXXXXXX,notář dne XX.XX.XXXX a který se stal pravomocným dne
21.05.2021 a vykonatelným dne 21.05.2021,k uspokojení pohledávky
<br>
oprávněného XXXXXX XXXXXX,Kunice XX,XXXXX,Kunice,r.č.710314/3740,zast.Mgr <.>
<br> XXXX XXXXXXX,advokátka,Pekařská XXX/XX,XXXXX,Brno
<br>
proti
<br> povinnému XXXX XXXXXXXX,Dukelská XXX/XX,XXXXX,Boskovice,nar.21.08.1970 <,>
IČ 75602849
<br>
ve výši 13 836 606,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br>
vydává
<br>
usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
<br> (dražební vyhlášku)
<br>
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.e-drazby.cz
<br>
Čas zahájení elektronické dražby: dne 24.2.2022 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br>
Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 24.2.2022 ve 13.00 hod.Dražba se však
koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád <,>
v účinném znění /dále jen „o.s.ř.“/) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budo...

Načteno

edesky.cz/d/5109566

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz