« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uložení písemnosti
„M
<br> Městský úřad Týniště nad Orlicí,finanční odbor Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Č.j.: MÚTý/FIN/191/2022 JID: 343/2022/MOTý
<br> Vyřizuje: Křišt'áková Telefon: 494 337 353 Datum: 13.01.2022
<br> Adresát písemnosti:
<br> XXXXXXX XXXXX XXX.XXXX Mírové náměstí XX XXX XX Týniště nad Orlici
<br> Oznámení o uložení písemnosti
<br> V souladu s ustanovením š 44 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád.ve znění pozdějších předpisů,Vám oznamujeme uložení této písemnosti:
<br> C.j.1 MÚTý/FlN/187/2022,JID 338/2022/MÚTý: MÚTý/FIN/188/2022,JID 339/20221MÚTý; MÚTý/FiN/18912022,JlD 340/2022/MÚTý; MÚTý/FIN/190/2022.JID 341/2022/MÚTý
<br> Spravce daně vyzývá timto podle 5 46 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový rád"),adresáta písemnosti k převzetí doručovaně písemnosti <.>
<br> Písemnost je připravena k vyzvednutí na adrese Městský úřad Týniště nad Orticí,Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí,pokladna.3.patro,č.dveří 405 <.>
<br> Písemnost je možně vyzvednout v době:
<br> Pondělí a středa 7:30 — 11:30 12:30 — 16:30 Uterý a čtvrtek 7:30 — 11:30 12:30 — 14:30
<br> Poučení:
<br> Nevyzvedne-Ii si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uloženi,považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl (5 47 odst.2 daňově-ho řádu).Odepře—íi adresát písemnost přijmout,považuje se tato písemnost za doručenou dnem,kdy bylo její přijetí odepřena (% 47 odst.3 daňového řadu) <.>
<br> řQHJO DDU QĚENJM „,L.DóJiSčžLUDU 9/10:er ' ' -.jOJ DU.Jana Křištáková GJČIOOPAMŠÉUŠŘ: referent finančního odboru „,<.> „o= <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne XX“ ? ÚL Č/ÁL/ Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Týniště n Orlicí,Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlici,IČ: 00275468.DIC: C200275468.tel.494 33? 353 internet: wwwtynistecz.e-mail: mestsky.urad©tyníste.cz.datová schránka: y9wbaus strana 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/5109537

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz