« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení dražebního roku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení dražebního roku
Exekutorský úřad Přerov
<br> soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX ' XXX XX Přerov,Komenského XX
<br> tel: 588 003 999 0 fax: 588 003 990
<br> e-mail: urad©eujicha.cz - internet: www.eujicha.cz ' ID datové schránky: 82csaxd
<br> Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 4843513
<br> značka oprávněného:.„.Dne: Nase c.j.:
<br> 13.1.2022 203 Ex 48435fl3-61
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou dne 8.11.2013,č.j.18EXE3389/2013-11,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 20.12.2012,č.j.56C77/2012-9 vydal Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou k uspokojení pohledávky oprávněného: D.A.S.Rechtsschutz AG,pobočka pro ČR (podnikající v ČR svým odštěpným závodem B.A.S.Rechtsschutz AG,03450872),Vyskočilova 1481/4,14000 Praha 4-Mich1e,lČO 03450872,zast.Mgr.XXXXX XXXX,advokát,U Studánky XXX/X,XXXXX Praha Holešovice,IČO 66241260,proti povinnému: XXXX XXXXXX,Olšina XXX,XXXXX Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí,nar.6.6.1962,IČO 62043676,v částce 2 188,80 Kčs příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku
<br> [.Dražební rok se koná dne 18.2.2022 a bude zahájen v08z00 hodin vareálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,Zámecká ulice 230 <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br> 46 - tiskárna epson,1 ks á 300,00 Kč 50 - křovinořez Hecht,1 ks á 150,00 Kč
<br> Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí vsouladu sust.& 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě.Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný ati,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek...

Načteno

edesky.cz/d/5109536

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz