« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Cyklostezka Kralupy - Zákolany - předložení odvolání odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Praha: 30.12.2021 Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1
278 01 Kralupy nad Vltavou
<br>
Číslo jednací: 099774/2021/KUSK-DOP/Ros
Spisová značka: SZ_099774/2021/KUSK
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXX
Značka: DOP / Ros
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný odvolací orgán (dále jen odvolací
<br> orgán) podle § 10,§ 11 a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád)
<br> rozhodl v souladu s ustanovením § 90 odst.1 písm.b) správního řádu o odvolání účastníků
<br> řízení:
<br>
<br> ing.XXXXX XXXXXXXX Karmazínová,Hledíkova XXXX/X,XXX XX Praha XX
<br> (dále jen odvolatel)
<br>
<br>
<br> proti rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou,jako speciálního
<br> stavebního úřadu,příslušného podle ust.§ 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),§ 16 odst.1 a § 40 odst <.>
<br> 4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,zákona o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen Speciální stavební úřad),č.j.MUKV 21606/2021 VYST ze dne 28.4.2021,č <.>
<br> spisu: MUKV-S 20360/2018/Br <.>,kterým Speciální stavební úřad schválil stavební záměr na
<br> stavbu „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“ na pozemku parc.č.397/1,384/35,384/36,393/9 <,>
<br> 397/4,k.ú.Minice u Kralup nad Vltavou,885/20,957/49,883/3,883/4,967/2,882/2,885/28 <,>
<br> 969/4,962/4,882/10,962/1,969/7,254/2,900/1,885/6,885/24,885/25,1032,885/26 <,>
<br> 922/2,447/4,921/3,885/1,924 k.ú.Otvovice,554/4,498/3,554/4,458/2,458/1,334/2 <,>
<br> 591/3,584/14,584/1,458/3,478/ 470/7,470/6,470/2,470/5,470/13,470/12,470/1,466/2 <,>
<br> 587/4 k.ú.Trněný Újezd u Zákolan (dále jen Stavba) takto:
<br>
<br> 1.č.j.MUKV 21606/2021 VYST ze dne 28.4.2021,č.spisu: MUKV-S 20360/2018/Br.<,>
<br> kterým Speciální stavební úřad schválil stavební záměr na Stavbu „Cyklostezka Kralupy -
<br> Zákolany“(dále odvoláním napadené...

Načteno

edesky.cz/d/5109455

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz