« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov u Moravské Třebové - Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov u Moravské Třebové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout
Stránka 1 z 6
<br>
<br>
<br> Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00YNV11*
KUPAX00YNV11
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 67183/2021
Spisová značka: SpKrÚ 63856/2021 ODSH OSH
<br> Datum: 07.10.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 659 93 390,Na Pankráci 546/56,Nusle,145 05 Praha 4 <,>
které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČ 463 47 488,Kounicova 271/13,Veveří,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.8.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby :
<br> „I/35 STARÉ MĚSTO,PŘIPOJENÍ NA D35“
<br> (dále jen „stavba") v Pardubickém kraji,v okrese Svitavy:
<br> na pozemku parc.č.1183 (trvalý travní porost),1184 (trvalý travní porost),1199 (trvalý travní porost),1214
(ostatní plocha – jiná plocha),1215 (trvalý travní porost),1220 (orná půda),1221 (orná půda),1236 (ostatní
plocha – ostatní komunikace),1245 (orná půda) v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové;
<br> na pozemku parc.č.200/12 (zahrada),200/14 (orná půda),994/2 (trvalý travní porost),2268 (ostatní plocha
– jiná plocha),2486 (lesní pozemek),2487 (trvalý travní porost),2490 (ostatní plocha – jiná plocha),2491
(ostatní plocha – jiná plocha),2644/1 (ostatní plocha – jiná plocha),2644/2 (ostatní plocha – silnice),2644/3
(ostatní plocha – jiná plocha),2645/1 (ostatní plocha – jiná plocha),2645/2 (ostatní plocha – silnice),2646
(ostatní plocha – silnice),2648 (ostatní plocha – silnice),2649 (ostatní plocha – silnice),2654/2 (ostatní
plocha – jiná plocha),2654/3 (ostatní plocha – jiná plocha),2654/4 (ostatní plocha – jiná plocha),2654/5
(ostatní plocha – jiná plocha),2655 (ostatní plocha - silnice),2...

Načteno

edesky.cz/d/5109352

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov u Moravské Třebové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz