« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení Zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení Zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR
STAVEBNE ÚŘAD,Hawaiian? NÁM.33,mr co BRNÚ
<br> vAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBJIH/00534/2022/SÚ/Dv SPIS.ZN—í S-MCBJIH/l323l/2021/Dv VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 536
<br> MOB:
<br> E'MA'LÍ ivana.dvorakova©brno-jih.cz DATUM: 13.1.2022
<br> DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih,jako stavební úřad příslušný podle 5 13
<br> odst.1 písm.e) Zákona o.“ 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,doručuje veřejnou vyhláškou podle % 25 správního řádu
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> vydané dne 10.1.2022 pod č.j.MCBJIH/00036/2022/DV na prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu:
<br> Terénní úpravy (ochranné hráze) a ochranná zed,V rámci záměru "Protipovodňová opatření Lokality Leskava — levý i pravý břeh nad mostem Havránkova" Brno,Dolní Heršpice
<br> na pozemcích parc.č.184,185/1,185/2,186/1,186/2,187/1,187/2,188/1,188/2,189/1,189/2,190/1,190/2,191/1,191/2,192/1,196,221/1,226/1,226/2,227,229,230/3,401/38,401/43,402/3,403/1,403/2,403/10,403/11,404/2,405/6,406/29,406/30,406/31,406/32,406/33,406/35,406/36,406/57,406/58,406/60,406/61 a 409/8 v katastrálním území Dolní Heršpice <.>
<br> Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.173 podala dne 16.12.2021 společnost
<br> MONIBO s.r.o <.>,IČO 27694062,Slavíčkova 827/1a,638 00 Brno,kterou zastupuje CALETA a.s <.>,IČO 27121861,Milady Horákové 1957/13,602 00 Brno
<br> Oznámení o zahájení řízení se doručuje dědicům pozemku parc.č.401/39 k.ú.Dolní Heršpice
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX otisk razítka
<br> vedoucí stavebního úřadu
<br> v z.XXXXX XXXXXXXXX
<br> „v P %,%q /
<br> Č.j.MCBJIH/00534/2022/SÚ/Dv str.2
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Poslední den této lhůty je dnem doručení <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.> 1.11017072 Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ú...

Načteno

edesky.cz/d/5108392

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz