« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronické dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba 26 1 2022
Stránka 1 z 5
<br> EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
XX.listopadu Xa,XXX 02 Břeclav,Česká republika
<br> tel.+ 420 513 033 035,+ 420 513 033 034,+ 420 513 033 032,e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz
www.exekucebreclav.cz,ID datové schránky: r4dsxd7
<br> Č.j.160 EX 147/20-96
Ev.č.opr.: 300
<br> U S N E S E N Í
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav,sídlem XX.listopadu 1a,690 02
<br> Břeclav,Česká republika,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu Brno-venkov ze dne
18.2.2020,č.j.19 EXE 181/2020-8,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního
soudu Brno-venkov ze dne 6.11.2019,č.j.EPR 236449/2019-7,dle vykonatelného platebního rozkazu Okresního
soudu Brno-venkov ze dne 15.6.2020,č.j.EPR 108386/2020-6,dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Brně
ze dne 4.3.2021,č.j.11 T 1/2021-994,ve spojení s vykonatelným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne
30.6.2021,č.j.5 To 37/2021-1018,k uspokojení pohledávky
oprávněného Ing.XXXXXXXX XXXXX,bytem nám.X.května XXXX,Kuřim,PSČ: 664 34,nar.: 17.7.1965
práv.zast.Mgr.XXXX XXXXX,advokát,sídlem Orlí XXX/XX,Brno,PSČ: 602 00,IČ: 65784952
proti povinnému XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,bytem U stadionu XXXX/XX,Kuřim,PSČ: XXX 34,nar.27.1.1977
za účasti manželky povinného: Veronika Ossowska,bytem U stadionu 1779/29,Kuřim,PSČ: 664 34,nar <.>
<br> 6.7.1976 <,>
ve výši 6.779.322,- Kč s příslušenstvím
vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y
<br> – dražební vyhláška-
<br> I.Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
http://drazby.exekucebreclav.cz/
<br> Zahájení elektronické dražby je stanoveno na:
<br> 26.ledna 2022 v 10:00:00 hodin <,>
kdy od toho okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 26.1.2022 v 10:20 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání.Exekutor nevyzývá dražitel...

Načteno

edesky.cz/d/5105716

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz