« Najít podobné dokumenty

Obec Svor - Oznámení o zahájení o stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2045014512.pdf (477.37 kB)
odbor silničního hospodářství
<br>
<br> T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datov á schránka c5kbv kw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Adresáti dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací
<br> OSH 931/2021
<br> KULK 70464/2021/280.13/Pc
<br> Oprávněná osoba/linka/email
<br> Ing.XXXX XXXX / XXX
<br> petr.cechXX@kraj-lbc.cz
<br> Liberec
<br> 22.listopadu 2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJ ENÍ O S TAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,odbor silničního hospodářství (dále též i jako „speciální
<br> stavební úřad“),jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst.3 písm.d) a ustanovení
§ 16 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a jako
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),obdržel dne 5.10.2021 od Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO: 65993390 <,>
<br> se sídlem Na Pankráci 546/56,Praha 4,Nusle,140 00 Praha,zastoupeného Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR,Správou Liberec,se sídlem Zeyerova 1310,460 55 Liberec,žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu s názvem „I/9 Svor“ (1.etapa) v rozsahu dále uvedených
<br> stavebních objektů <.>
<br> Základní údaje o akci
<br> Projektant: projektová dokumentace byla vyhotovena ve sdružení NOVA
společnosti Valbek,spol.s r.o <.>,IČO: 48266230,se sídlem Vaňurova
505/17,Liberec III –Jeřáb,460 07 Liberec (hlavní inženýr projektu
<br> Ing.XXX XXXXXX,ověřil Ing.XXXXXXX XXXXX,autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby,ČKAIT XXXXXXX) v měsíci lednu 2021 <.>
<br> Zakázka číslo: 18-UL11-022 <.>
<br> Druh a účel akce: jedná se o přeložku,úpravu a rekonstrukci stávajících dopravních
ploch (změna dokončené stavby,trvalá stavba).Účelem je zlepšení
<br> dopravní obslužno...

Načteno

edesky.cz/d/5023070

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz