« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Ustanovení opatrovníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_970852007_1_Oznameni_o_ustanoveni_opatrovnika_na_UD.pdf
<.> STÁTNÍ
<br> pongKow STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Benešov
<br> Žižkova 360,256 01 Benešov
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 433617/2021 Spisová značka: 2RP5284/2013—537202/06
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXXXX XXXXX Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: zXXperX
<br> E-mail: T.Hejna©spucr.cz Datum: 24.11.2021
<br> SPU 43351 ":*/2021
<br> iiiiiilijijgiliiiiiijiiiii
<br> Oznámení o ustanovení opatrovníka v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Struhařov u Benešova
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,Pobočka Benešov jako věcně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle ustanovení 5 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jiněmu zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako místně příslušná pobočka podle ust.511 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje <,>
<br> že v souladu s ust.5 5 odst.4 zákona byl v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Struhařov u Benešova,Obecní úřad Struhařov,Struhařov 75,25601 ustanoven opatrovníkem dosud neznámým dědicům níže uvedených účastníků řízení:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,LV č.XXX (podil X/X) XXXXXXXXX XXXXX,LV č.XXX (podíl X/X) XXXXX XXXXXXXXX,LV č.XXX
<br> Oznámení se vystavuje na dobu,než bude okruh dědiců znám,nejdéle však na dobu trvání řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Struhařov u Benešova <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXX
<br> vedoucí Pobočky Benešov Státní pozemkový úřad Otisk úředního razítka
<br> \
<br> STÁTNl POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br>.- ' srredočeskýkral.J ' “sk pozemkoVY UMP?.\/V/ ; i“ » 25.11.202...

Načteno

edesky.cz/d/5023051

Meta

Ustanovení opratrovníka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
30. 11. 2021
16. 11. 2021
13. 11. 2021
09. 11. 2021
01. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz