« Najít podobné dokumenty

Obec Radonice - Veřejná vyhláška - Společné povolení stavby pod názvem "V487/488 – vedení 400 kV VER - VIT"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační výkres širších vztahů (6.93 MB)
R21
<br> R23
<br> R20
<br> R22
<br> R36
R37R38
<br> R39
<br> R24
<br> R25
<br> R26
R27
<br> R28
<br> R29
<br> R30R31
<br> R41R44
R45 R43 R42
<br> TR Vítkov
<br> R35
R33R34
<br> R32
<br> R40
<br> R23a
<br> R23b
<br> R23c
<br> R25a
R25b
<br> R25c
<br> R15
<br> R21
<br> R18
<br> R23
<br> R17
<br> R19
<br> R20
<br> R22
<br> R16
<br> T
R
<br> H
ra
<br> d
e
c
<br> TR
Vernéřov
<br> R14
<br> R13
<br> R5
<br> R2
<br> R1
<br> R7
<br> R8
<br> R9c
<br> R10
<br> R11
<br> R12
<br> R3a
<br> R9a
<br> R9b
<br> R13a
<br> R3b
<br> R4
<br> R23a
<br> R10a
<br> Praha,říjen 2018
<br> 1 : 50 000
<br> Měřítko :
<br> C.1.1 Situační výkres širších vztahů
<br> 101 52 Praha 10,Elektrárenská 774/2
<br> Objednatel :
<br> Číslo výkresu
<br> 02R.0391-3-m50/01
<br> Legenda
<br> XX
<br> vedení V487/488 ve stávající trase
<br> zrušená trasa
vedení V487/488 v nové trase
<br>
Listy a pohledy
297x1890
Veřejná vyhláška - Společné povolení stavby pod názvem "V487/488 – vedení 400 kV VER - VIT" (10.37 MB)
Stránka 1 z 206 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU O d b o r s t a v e b n í ú ř a d Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179 viz rozdělovník SPIS.ZN.: MPO 9945/2020 Č.J.: MPO 9945/20/645 – SÚ PID: MIPOX03TEH7Q VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: zemanp@mpo.cz DATUM: 9.11.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ POVOLENÍ Výroková část: Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst.2 písm.d) zákona č.: 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále také "společné řízení") posoudil podle ustanovení § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 24.1.2020 podala společnost ČEPS,a.s <.>,IČO: 257 02 556,se sídlem: Elektrárenská 774/2,Praha 10-Michle,101 00 Praha 101,kterou na základě plné moci ze dne 21.7.2020 zastupuje společnost ČEPS Invest,a.s <.>,IČO: 246 70 111,se sídlem: Elektrárenská 774/2,Praha 10-Michle,101 00 Praha 101,(dále jen "žadatel" nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení vydává za použití ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č.: 503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,toto s p o l e č n é p o v o l e n í,ve kterém schvaluje stavební záměr,tj.stavbu pod názvem: "V487/488 – vedení 400 kV VER - VIT",představující vedení přenosové elektrizační soustavy na území Ústeckého a Karlovarského kraje,(dále také "stavba"),na pozemcích v katastrálních územích Bochov,Bošířany,Budov,Čichalov,Dětaň,Dlouhá Lomnice,Dražov,Háj u Vintířova,Herstošice,Hlinky,Horní Slavkov,Horní Záhoří,Hrušková,Chmelištná,Javorná u Toužimi,Jeřeň,Kadaň,Kfely u Horního Slavkova,Knínice u Žlutic,Kojetín u Radonic,Kostrčany,Krásný Jez,Ležnice,Ležnička,Libkovice,Mašťov,Mikulovice u Vernéřova,Nadlesí,Nahořečice,Německý Chloumek,Nepomyšl,...

Načteno

edesky.cz/d/5022916

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet   Stavby   Dopravní informace   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Ustanovení opratrovníka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz