« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl 1/56 - garáž č. 228/3, Břevnov, č.p. 228, na pozemku parc.č. 1878/3, LV 6300, v k.ú. Břevnov, obec Praha HOM-83072/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl 1/56 - garáž č. 228/3, Břevnov, č.p. 228, na pozemku parc.č. 1878/3, LV 6300, v k.ú. Břevnov, obec Praha HOM-83072/2021
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Sídlo: Českomoravská XX/XXX,XXX XX Praha 9
<br> Web: www.eupraha10.cz
<br> Úřední hodiny: Po a St 9-12 h,13-16 h
<br> Tel: +420 601 301 097
<br>
<br>
Bankovní spojení: 4200418610/6800
<br> ID DS: vu3v2m4
<br> E-mail: info@eupraha10.cz
<br> IČ: 01791354
<br>
<br>
<br>
<br> Zn.oprávněného: Zn.pověření soudu: Naše zn.: V Praze dne:
<br> 1220131248 38 EXE 617/2021-13 183 EX 684/21-39 23.11.2021
<br>
<br>
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Českomoravská XX/XXX,190 00 Praha 9,na základě pověření
k vedení exekuce,které vydal Obvodní soud pro Prahu 6 dne 15.04.2021 pod č.j.38 EXE 617/2021-13 ve věci vykonatelného exekučního titulu
rozsudku,který vydal Obvodní soud pro Prahu 6 dne 28.01.2021 pod č.j.20 C 201/2020 - 16,jenž se stal pravomocným a vykonatelným dne
17.03.2021 v exekuční věci
<br>
oprávněného: Pražská plynárenská,a.s <.>,se sídlem Národní čp.37 / čo.38,110 00 Praha - Nové Město,IČ: 60193492
právní zástupce Mgr.XXXX XXXXXX,advokát,se sídlem Na Pankráci XXa/XXX,XXX 00 Praha 4 - Nusle
<br> proti
povinnému: ROGERIO C.GOUVEIA,s.r.o <.>,se sídlem 8.listopadu čp.2405 / čo.1b,169 00 Praha - Břevnov,IČ: 27227294
<br> k vymožení peněžitého dluhu <,>
<br> rozhodla o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí a vydává tuto
<br>
<br>
dražební vyhlášku:
<br>
<br> I <.>
Datum,čas a místo dražebního jednání:
<br>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br>
www.exdrazby.cz
<br>
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 13.01.2022 v 10,00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 13.01.2022 v 11,00 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i
odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno p...

Načteno

edesky.cz/d/5022758

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz