« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2907 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 0416 OVO-83113/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2907 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 0416 OVO-83113/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2907
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.0416
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.odvedení finančních prostředků ve výši 1.258 Kč Finančnímu úřadu pro hlavní
město Prahu,Územnímu pracovišti pro Prahu 9
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 3.12.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-42309
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> PO MHMP - soukromé školy 91653000000 soukromé školy 3119 5909 33155 0416 -1,30 -1 258,00
C e l k e m -1,30 -1 258,00
<br> Odbor XXX - platba Finančnímu úřadu pro hlavní
město Prahu,Územní pracoviště pro Prahu 9 0091653001630 06021921 3111 5363 33155 0416 1,30 1 258,00
<br> 1,30 1 258,00
<br> Běžné výdaje celkem 0,00 0
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2907 ze dne 22.11.2021
<br> Úprava
rozpočtu
(v tis.Kč)
<br> Částka
(v Kč)IČ
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
<br> Organizace Číslo akce/ Org <.>
Účel/
<br> Název akce ODPA XXX UZ ORJ
Úprava
<br> rozpočtu
(v tis.Kč)
<br> Částka
(v Kč)
<br> Odbor/Organizace Číslo akce/ Org.ODPA XXX UZ ORJ
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br>
<br> Magistrátu hlavního města Prahy (poddlužník),odboru XXX XXX doručen exekuční příkaz na
<br> přikázání jiné peněžité pohledávky,kterým Finanční úřad pro hlavní město Prahu,Územní
<br> pracoviště pro Prahu 9,nařídil daňovou exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky.Tento
<br> správce daně vymáhá po...

Načteno

edesky.cz/d/5022743

Meta

Dražební vyhláška   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz