« Najít podobné dokumenty

Obec Bystřice - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Most ev.č. 50b-10 přes potok Žabinec na ul. Škubňa 18"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámeni o zahájení stavebního řízení.pdf (148.46 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Jablunkovská 160,739 61 Třinec *M MTSSL0 3885130 *
*MMTSSL03885130*
<br>
<br>
IČ 00297313
<br> DIČ CZ00297313
Č.ú.1621781/0100
<br> IDS 4anbqsj
Fax 558 306 143
Telefon 558 306 111
<br> www.trinecko.cz
<br>
VÁŠ DOPIS
ZN.:
<br>
Doporučeně
<br> ZE DNE:
Obec Bystřice
Bystřice 334
739 95 Bystřice
<br> ČÍSLO JEDN.: MMT/72878/2021
SPIS.ZN.: MMT/70887/2021/SŘaÚP/Si
<br>
VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXX XXXXX,oprávněná úřední osoba
<br>
TELEFON: XXX XXX 232
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz
<br> DATUM: 22.11.2021
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Bystřice,Bystřice 334,739 95 Bystřice,kterou zastupuje Ing.XXXXX XXXXXXX MOSTY
s.r.o <.>,U Studia 2654,700 30 Ostrava (dále jen "stavebník") dne 12.11.2021 podala žádost
o vydání společného povolení na stavbu:
<br> "Most ev.č.50b-10 přčes potok Žabinec na ul Škubňa 18"
<br>
<br> na pozemku parc.č.4405/1,4406/4,4443/1,4444/11,4444/12,4444/13,4447/1,4447/2,4449 v
katastrálním území Bystřice nad Olší.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
- Jedná se o stavbu nového mostu v místě mostu stávajícího.Stávající most bude zcela
<br> odstraněn.Nový most bude jednopolový šikmý (P 84,25g),o délce přemostění 3,87 m a kolmé
světlosti mostního otvoru 3,75 m.Součástí stavby bude úprava přilehlých úseků místní
komunikace v celkové délce 45,55 m.Převáděná komunikace je místní komunikace obslužná
označená č.MK50b.Komunikace bude provedena v návaznosti na stávající stav jako
jednopruhová obousměrná,o šířce vozovky 4,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/h.Most
nebude rozšiřován,bude sjednocena šířka vozovky na 4,00 m,po stranách budou zvýšené
odrazné pruhy šířky 0,35 m,záchytné zařízení bude tvořit ocelové mostní zábradlí.Volná
šířka na mostě bude 4,70 m.Celková šířka mostu bude 5,30 m.Koryto potoka Žabinec je
opevněné kamennou dlažbou.Na pravém břehu na vtoku je opěrná zeď.V rámci stavby
mostu b...

Načteno

edesky.cz/d/5022695

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz