« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Popovice - Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné dle zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném znění (dále jen „Zákon o dražbách“) (dražba je prováděna elektronicky)
<br> V souladu s 5 20 Zákona o dražbách tímto níže uvedený dražebnik vyhlašuje konání dobrovolné dražby <.>
<br> Dražba dobrovolná (Dražba je prováděna elektronicky) Císlo vyhlášky: A6419
<br> L Dražebník: GAUTE,a.s.v se sídlem Lidická 2006/26,Cerná Pole,602 00 Brno IC: 25543709
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl B,vložka
<br> 2794
<br> A Navrhovatel dražby: Společná kancelář insolvenčních správců,v.o.s.se sídlem V Luhu 754/18,140 00 Praha 4 IČ: 01929101
<br> na základě usnesení Krajského soudu v Praze č.j.KSPH 67 INS 5459/2020- A-65 ze dne 2.12.2020 insolvenční správce dlužníka ANILO DRINKS s.r.o.<,>
<br> se sídlem Českomoravská 2255/12a,Libeň,190 00 Praha 9,IČ: 06703666 <,>
<br> zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,oddíl
<br> C,vložka 287474
<br> ; Místo,datum a čas zahájení dražby:
<br> Místo zahájení dražby: Dražba se koná na adrese www.verejnedrazby.cz/A6419
<br> Datum zahájení dražby: 9.2.2022
<br> Čas zahájení dražby: 13:00 hod <.>
<br> Datum ukončení dražby: 9.2.2022
<br> Čas ukončení dražby: 14:00 hod.(Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby,během
<br> které lze činit podání,učiněno podání účastníkem dražby,posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání,a to i opakovaně.Uplyne-li od posledního podání 5 minut,aniž by bylo učiněno další podání,příjem podání je zastaven.O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou účastníci dražby informováni na webové
<br> stránce s detailem dražby <.>
<br> 41,Místo zveřejnění této dražební vyhlášky:
<br> - www.centralni-adresa.cz - www.verejnedrazby.cz/A6419 a dále dle Zákona o dražbách <.>
<br> ; Podrobné informace:
<br> - v kanceláři dražebníka na adrese GAUTE,a.s <.>,Lidická 26,602 00 Brno,tel.: 541 213 390,e-
<br> mail: charvat©gaute.c...
Obsah vyvěšení
Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné dle zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném znění (dále jen „Zákon o dražbách“) (dražba je prováděna elektronicky)
<br> V souladu s 5 20 Zákona o dražbách tímto níže uvedený dražebnik vyhlašuje konání dobrovolné dražby <.>
<br> Dražba dobrovolná (Dražba je prováděna elektronicky) Císlo vyhlášky: A6419
<br> L Dražebník: GAUTE,a.s.v se sídlem Lidická 2006/26,Cerná Pole,602 00 Brno IC: 25543709
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl B,vložka
<br> 2794
<br> A Navrhovatel dražby: Společná kancelář insolvenčních správců,v.o.s.se sídlem V Luhu 754/18,140 00 Praha 4 IČ: 01929101
<br> na základě usnesení Krajského soudu v Praze č.j.KSPH 67 INS 5459/2020- A-65 ze dne 2.12.2020 insolvenční správce dlužníka ANILO DRINKS s.r.o.<,>
<br> se sídlem Českomoravská 2255/12a,Libeň,190 00 Praha 9,IČ: 06703666 <,>
<br> zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,oddíl
<br> C,vložka 287474
<br> ; Místo,datum a čas zahájení dražby:
<br> Místo zahájení dražby: Dražba se koná na adrese www.verejnedrazby.cz/A6419
<br> Datum zahájení dražby: 9.2.2022
<br> Čas zahájení dražby: 13:00 hod <.>
<br> Datum ukončení dražby: 9.2.2022
<br> Čas ukončení dražby: 14:00 hod.(Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby,během
<br> které lze činit podání,učiněno podání účastníkem dražby,posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání,a to i opakovaně.Uplyne-li od posledního podání 5 minut,aniž by bylo učiněno další podání,příjem podání je zastaven.O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou účastníci dražby informováni na webové
<br> stránce s detailem dražby <.>
<br> 41,Místo zveřejnění této dražební vyhlášky:
<br> - www.centralni-adresa.cz - www.verejnedrazby.cz/A6419 a dále dle Zákona o dražbách <.>
<br> ; Podrobné informace:
<br> - v kanceláři dražebníka na adrese GAUTE,a.s <.>,Lidická 26,602 00 Brno,tel.: 541 213 390,e-
<br> mail: charvat©gaute.c...

Načteno

edesky.cz/d/5022681

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz